MPN: Đak koji je nezadovoljan ocenom može da traži ponovni test – dva puta

Kada je reč o ocenama, roditelji često smatraju da su im deca oštećena, a žale se i kada je kriterijum ocenjivanja u pitanju. S druge strane, prosvetari smatraju da smo đake previše razmazili i da smo od njih napravili “kampanjce”, piše Kurir.

Prema Pravilniku o ocenjivanju, nastavnici su dužni da test ili kontrolni zadatak najave bar pet dana unapred. Pored toga, ako se i održi iznenadni petnaestominutni test, ocene ne smeju biti unete u dnevnik. Nastavnik je dužan da kontrolni test ponovi ukoliko ga polovina razreda uradi loše, a oni đaci koji su nezadovoljni dobijenom ocenom mogu da traže ponavljanje testa.

– Učenik najviše dva puta može da traži ponavljanje kontrolnog. Ako i posle ta dva puta dobije jedinicu, ona će mu biti upisana u dnevnik. Testovi će se ponavljati na zahtev razrednih starešina, ali i đaka. Nastavnici moraju učenicima da kažu i koje oblasti će biti zastupljene na testu – objašnjava za Kurir Marija Krneta iz Ministarstva prosvete i dodaje da je cilj da se deca motivišu.

Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija, smatra da su današnje generacije zaštićenije u odnosu na prethodne:

– Plašim se da, kad tako unapred najavljujemo provere znanja, podstičemo decu da kampanjski uče. Ovako, kad ne znaju kada ćete biti ocenjivani – vi ih podstičete da uče i da se pripremaju za svaki čas. Previše smo ih razmazili, a vidimo da nam deca iz škole izlaze funkcionalno nepismena. Možda i nije problem u programu i gradivu, možda je problem u tome što smo ih razmazili, a škole pretvorili u školice, umesto da to bude ozbiljna priprema i za život i za studije.

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić navodi da je ovo dodvoravanje roditeljima i đacima, kao i da se ukida autonomija nastavnika, koja je već dosta narušena:

– Bez kvalitetnog znanja i kvalitetne praktične nastave nema ni dobrog đaka, ni majstora, ni gimnazijalca. Već smo u ogromnoj meri smanjili kriterijume ocenjivanja, recimo, za nešto za šta se pre 15 godina dobijala dvojka, danas se dobija petica.

Šta predviđa pravilnik

– Ocena sa iznenadnog testa ne sme se unositi u dnevnik
– Svaki kontrolni mora biti najavljen minimum pet dana ranije
– Ukoliko na testu više od polovine đaka dobije slabe ocene, nastavnik mora da ga poništi
– Đak koji je nezadovoljan ocenom ima pravo da traži ponovni test
– Učenik ima pravo dva puta da se žali na ocenu
– Nastavnik je dužan da obavesti učenike koje oblasti će biti na testu
– Škole su dužne da na oglasnoj tabli obaveste učenike o datumima testa

Izvor: Kurir