Правопис: Употреба великог слова

 

Великим почетним словом се пишу називи селаградовадржава ињихових становника.
Ако се назив састоји од више речи, сваку реч пишемо великим почетним словом.

Дубока, Ниш, Сремска Митровица, Сједињене Америчке Државе, Словенија, Словенац, Мађарица …

velika slova (geografija)

drzava
(више…)