Predmet srpski jezik preimenuje se u srpski jezik i književnost

Ukidanje izbornih predmeta i trećeg časa fizičkog
Svi izborni predmeti se ukidaju i prelaze u sekcije, a kao obavezni izborni predmeti ostaju veronauka, građansko, drugi strani jezik. Ukida se i izabrani sport, koji je do sada bio treći čas fizičkog vaspitanja, a ubuduće će petaci imati dva časa obaveznog fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i čas i po obavezne vannastavne aktivnosti.
Nastavnike koji strahuju da će zbog ukidanja izbornih predmeta ostati bez norme, ohrabrila je izjava pomoćnice ministra prosvete Vesne Nedeljković koja kaže da im neće biti smanjen fond časova.
Kompromis
Usvojeni predlog članovi NPS su prvo odbili, da bi potom bio usvojen uz tri izmene: da se predmet srpski jezik preimenuje u srpski jezik i književnost, da hor zadrži svoj sadašnji status, kao i da se iz postojećeg plana izbaci odredba za koju se tvrdi da je diskriminišuća.
Čas više za geografiju i istoriju?
Kako novi plan petacima predviđa 24 časa obaveznih predmeta, dok je zakonom dozvoljeno najviše 25, članovi Saveza društava istoričara Srbije i Srpskog geografskog društva izneli su predlog i da se taj jedan čas ustupi upravo istoriji i geografiji, koji nije usvojen.
NPS protiv blok nastave
Iako je na planu sednice NPS bilo razmatranje predloga nastavnog plana za drugi ciklus obrazovanja, odnosno od petog do osmog razreda, 7. i 8. su izuzeti jer je na plan za njih bilo dosta primedbi. Najviše kritika članovi Saveta izneli su na predlog o uvođenju blok nastave za informatiku i računarstvo i tehniku i tehnologiju. Kako bi se to uklopilo u zakonsko opterećenje učenika brojem časova nedeljno, predviđeno je da se svim ostalim časovima oduzme od fonda časova. Članovi Saveta ovo su žustro kritikovali, pogotovo kada je reč o uzimanju dela časova od nastave srpskog jezika.
Koraci ka rešavanju problema
NPS prošle godine nije usvojio predlog Ministarstva prosvete da se informatika uvede kao obavezan predmet uz obrazloženje da škole nisu opremljene računarima, a predsednik NPS Aleksanar Lipkovski kaže da su za godinu dana napravljeni ozbiljni koraci u rešavanju tog problema.
Nedeljković je rekla da za nabavku računara u školama obezbeđena sredstva – 23 miliona dinara, da su tenderi u toku, a da će za obuku nastavnika informatike biti potrošeno 26 miliona dinara.
Predsednik NPS najavio je da će na sledećoj sednici, 9. maja, biti reči o nastavnim programima.
Izvor: Blic