Преговори: ПКУ за запослене у предшколским установама

У просторијама Министарства просвете науке и технолошког развоја 05.02.2016. год. приведено је крају маратонско преговарање у вези са закључивањем Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установамма на територији Републике Србије.
Преговорима, који су започети у мају 2015. године, присуствују представници Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Самосталног синдиката за предшколско образовање Србије са једне стране и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са друге стране.
Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са друге стране су често каснили или уопште нису долазили на преговоре, што је личило на опструкцију јер је слање и прикупљања мишљења ресорнх министарстава трајало више од пет месеци. Упорном коресподенцијом смо успели да дођемо до финалне верзије ПКУ.
У јануару је заказан састанак за последње усклађивање прикупљених мишљења представника синдиката и ресорних министарстава. Представници Министарства финансија имали су највише примедби.
Најосетљивији смо кад је новац и егзистенција наших породица у питању али и наша права која нам по закону припадају- Нисмо дозволили смањење већ стечених права и аргументовано смо успели да их задржимо. Наши захеви су били строго усклађени са законима и усклађени са колективним уговорима који су већ потписани и примењују у образовању.
Напокон и предшколске установе улазе у круг образовних установа.
Оптимистично али лично мишљење је да ће почетком марта месеца министар просвете Срђан Вербић потписати први Посебан колективни уговор за запослене у предшколским установама Републике Србије.
Помоћ и подршку добили смо од председника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ – Томислава Живановића који је присуствовао последњем састанку као и секретара ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Јелене Радовић која је давала смернице групи за преговоре коју сачињавају колеге Станиша Чабаркапа, Дивна Лакичин и Сузана Лазаревић.
За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Одбор предшколских установа
Сузана Лазаревић, председница