Preporučujemo priručnike za vaspitače sa specijalnim sajamskim popustom

Sajam knjiga Kreativnog centra je u toku i trajaće do 2. novembra na sajtu www.kreativnicentar.rs, kao i u knjižarama tog izdavača u Beogradu. U tom periodu izdanja „Kreativnog centra“ čitaoci će moći da kupe s popustom od 25% (popust se ne odnosi na predškolske radne listove, udžbenike, radne sveske i dodatne materijale za osnovnu školu), a za sve one koji tokom sajamskih dana naruče knjige preko sajta, dostava će biti besplatna i važiće za porudžbine na teritoriji Srbije.

Nastavljajući dobru sajamsku tradiciju „Kreativni centar“ je i ove godine pripremio posebnu ponudu za vaspitače. Pet priručnika koji vaspitačima mogu pomoći u radu sniženo je za 30% samo do ponedeljka, 2. novembra.

Efikasna komunikacija u vrtiću

Šta da radite kada vam roditelj deteta iz vaše grupe preti, a šta kada je uznemiren? Šta učiniti kada vas vređa? Kako da postupite ako detetu iz vaše grupe pogine otac? Šta da radite ako roditelj stalno kasni kada dolazi po dete ili ako dođe po dete pod dejstvom alkohola?

Ovo su samo neke od problemskih situacija u kojima se vaspitači mogu naći, a o kojima tokom školovanja za svoju profesiju verovatno ništa nisu učili. Odgovori na ova pitanja, ali i mnoga druga, nalaze se u priručniku za vaspitače Efikasna komunikacija u vrtiću, koji je napisala Nevena Lovrinčević, psiholog sa trideset godina kliničke prakse, autorka i voditeljka više akreditovanih seminara namenjenih vaspitačima, nastavnicima, psiholozima i pedagozima. 

Korak po korak 5

Knjiga Korak po korak 5 Mare Šain i Slavice Čarapić odnosi se na Pripremni predškolski program – obavezni oblik predškolskog vaspitanja koji obuhvata decu u uzrastu od pet i po do šest i po godina i sa svojim specifičnim funkcijama predstavlja prelaz između predškolskog vaspitanja i osnovne škole.

Savremena teorijska shvatanja o tome da dete treba da bude u središtu vaspitno-obrazovnog procesa svoj najviši izraz imaju u središnjem delu knjige – u bogatoj ponudi aktivnosti koje su:

  • primerene uzrastu i razvojnim mogućnostima dece;
  • veoma bogate i raznovrsne – više od šezdeset igara i aktivnosti za podsticanje fizičkog i motoričkog razvoja, više od pedeset za podsticanje socijalno-emocionalnog razvoja i preko sto za podsticanje intelektualnog razvoja;
  • igrovnog karaktera, što, pored ostalog, znači da same po sebi nose motivaciju za učešće u njima i što omogućavaju različite načine izvođenja;
  • smislene i uvek dovode do nekog vidljivog rezultata, što povratno ojačava motivaciju dece za učešće u njima;
  • tako priređene da omogućavaju svakom detetu da u aktivnostima učestvuje onoliko koliko želi i na nivou koji je za njega karakterističan. 
Ja mogu – korak napred 

Priručnik Ja mogu – korak napred sadrži osnovne napomene o muzičkim sadržajima i aktivnostima koje vaspitači i druge odrasle osobe mogu da koriste u radu s decom, navodi način na koji se ti sadržaji primenjuju u praksi, objašnjava ulogu vizuelnih sredstava (kartica) u procesu učenja, kao i način njihove izrade. Objašnjenja i primeri primene muzičkih sadržaja i aktivnosti odnose se na rad sa svom decom, uz posebne osvrte na rad s decom sa smetnjama u razvoju. 

“Knjigu pedagoškog radnika Verice Ječmenić, inače muzički obrazovane i nadarene osobe, što ona pokazuje i u ovom radu, preporučujem vaspitačima, defektolozima i psiholozima predškolskih ustanova kao korisnu dopunu stručnoj literaturi, ali i kao vredan poklon roditeljima dece na čiji ste rođendan pošli, bez obzira na to da li je reč o detetu koje se razvija na uobičajen način ili onom s posebnim potrebama“, istakao je prof. dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar.

Od glasa do slova

Priručnik Od glasa do slova namenjen je vaspitačima, roditeljima i svima onima koji se bave decom u procesu prevođenja glasovnog govora u pisani. Radi lakšeg i sistematičnijeg praćenja izdvojene su tri celine.

Teorijski deo priručnika sadrži osnovna polazišta u radu na prevođenju glasovnog govora u pisani, kao i mišljenja stručnjaka iz oblasti razvoja govora na koja su se autori oslanjali u svom radu.

U Idejnom delu dati su predlozi i uopštena rešenja za: uređenje prostora, simboličku igru, vežbe, igre i aktivnosti koje se primenjuju u radu s decom u procesu od glasa do slova.

Praktični deo priručnika sadrži brojne ideje za izvođenje aktivnosti s decom, radionica s roditeljima, kao i savete i predloge za pravljenje i primenu sredstava za igru i rad.

Didaktičke igračke koje možete da napravite sami

Didaktičke igre kod dece razvijaju kognitivne procese, samostalnost, logičko-matematičko mišljenje i podstiču razvoj govora i socioemocionalni razvoj. Takođe su efikasno sredstvo za formiranje moralnih i voljnih osobina deteta. Zahvaljujući ovim igrama i igračkama, dete razvija nezavisnost i samokontrolu, uči se da sarađuje s drugima i da prihvata pobedu i poraz.

Priručnik Didaktičke igračke koje možete da napravite sami namenjen je vaspitačima, roditeljima, medicinskim sestrama, bakama, dekama – svima koji žele da obraduju decu i naprave od priručnih i recikliranih materijala korisne igračke. Na početku priručnika navedena su teorijska polazišta za njihov nastanak, a u drugom delu nalazi se veliki broj primera ručno izrađenih didaktičkih igračaka koje su primenjene i proverene u radu s decom. Polazište za rad sa ovim igračkama utemeljen je na metodi Montesori, odnosno principu koji veliku pažnju poklanja igri kao načinu učenja koji je najbliži deci.