Пројекат „Укључи ме“ – подршка деци са тешкоћама у развоју, да ојачају своје социјалне вештине

Дете је од рођења изложено социјалном контексту окружења, који може бити стимулативан, али исто тако може да има негативан утицај на његов раст и развој.

Свакодневна интеракција са родитељима и другим људима помаже им тако што гледају док неко говори и схватају да би сви учесници требало да имају шансу да нешто кажу/покажу.

Али шта када не иде све како би требало или како смо мислили да би требало?

Већина деце и младих са тешкоћама у развоју доживљавају тешкоће на пољу изградње социјалних вештина и стварања пријатељстава. Развој друштвених вештина уз искуствено учење може помоћи у повећању степена укључености у заједницу, што директно утиче на квалитет живота особе са тешкоћама у развоју.

Истраживања показују да драмски метод омогућава критичко промишљање и активно учешће, игра важну улогу у развоју индивидуалног самопоуздања и самоизражавања (Гонен и сарадници, 2003) и стога, иако је драма у суштини друштвена уметност, она је важно образовно средство које се користи у подучавању вештина (Јохнсон
& О’Нил,1984).

Коришћењем драмског метода учења социјалних вештина можемо створити окружење у коме деца и млади уче важна правила друштвеног понашања кроз глуму и друге драмске технике.

Искуствено учење се показало као учинковит начин савладавања социјалних вештина.

Искуства породица деце са тешкоћама у развоју показују позитивне ефекте оваквог начина учења:

„Мој син игра игре односно одиграва ситуације из свакодневног живота у својој вршњачкој групи за развој социјалних вештина, те на тај начин има прилику да се запита зашто је одређена социјална вештина важна, а то може урадити у сигурном и подржавајућем простору“ – мама детета у аутистичном спектру.

Пројектом „Укључи ме“ подржаном од стране Ужичког центра за права детета и Европске уније желимо да ојачамо капацитете појединаца и организација да пруже подршку онима којима је потреба користећи драмски метод са циљем развоја социјалних вештина.

„Укључи ме“ је подржан у оквиру пројекта „Права детета су људска права“ који спроводи Ужички центар за права детета у циљу унапређења и заштите људских и дечјих права у Србији. Пројекат је подржан од стране Европске уније и биће реализован у периоду од 2024. до 2026. године.