Пројектна настава – важно је правити разлику између међупредметних компетенција и међупредметног повезивања

Пројектна настава је облик образовно-васпитног рада који се у овом тренутку реализује кроз посебан час у оквиру наставне недеље ученика другог и трећег разреда, следеће године трећег и четвртог. Ипак, важно је да знамо да је пројектна настава облик рада који треба да се реализује у оквиру наставног процеса без обзира на то да ли је за њу издвојен посебан час или је остварујемо кроз часове свих осталих наставних предмета, објашњава за наш сајт Невена Перић ауторка четири приручника за пројектну наставу – Пројектна настава 1, 2, 3 и 4 у издању Креативног центра.

 

“Током реализације пројектне наставе ученици треба да повежу сва своја знања и искуства у циљу решавања одређеног пројектног задатка/проблема, да надограђују иста кроз сам процес, да развијају међупредметне компетенције и критичко мишљење.” – каже Наташа Николић Гајић која ја са Невеном радила на трећем и   четвртом најновијем приручнику. 

Наташа и Невена кажу да је пројектна настава као модел одлична прилика да наставник боље упозна своје ученике, да препозна њихова интересовања, вештине, да развије поверење и подстакне ученике да се развијају у складу са својим потенцијалима.

Приручник за учитеље четвртог разреда – Пројектна настава 4

Пројектна настава 4 се логично надовезује на претходна три приручника, каже Невена Перић.

“Како су учитељи већ упознати са основама оваквог облика рада, у уводном делу смо предвиделе мали подсетник о пројектној настави, који садржи упутство за реализацију пројектне наставе и фазе пројеката. У наставку приручника посебна пажња је посвећена међупредметним компетенцијама, које су описане и илустроване примерима из праксе. За овакав увод смо се одлучиле јер сматрамо да је јако важно нагласити разлику између међупредметних компетенција и међупредметног повезивања, што је кроз припреме за часове, детаљно разрађено.” – објашњавају ауторке.

Развијање међупредметних компетенција је релативна новина у законској регулативи, али је изузетно важан задатак који треба остварити кроз наставни процес.

“Због тога смо покушале да кроз примере колегама јасније приближимо сваку од њих  и подстакнемо њихову креативност. Приручник садржи део о васпитању ученика и васпитној моћи пројектне наставе, који се пре свега односи на развијање одговорног односа према околини, етичких вредности и филантропије код ученика.”

Савремена школа мора да води рачуна о свих пет компоненти васпитања: физичко и здравствено васпитање, радно васпитање, морално, естетско и интелектуално васпитање. Оне су међусобно повезане и условљене. Пројекти у Приручнику су и дефинисани тако да се ученици стављају у позицију да кроз сарадњу помажу једни другима, да развијају осећај емпатије и способност препознавања ситуација када могу да пруже помоћ друговима, а касније и својој заједници.  

У приручнику Пројектна настава 4 понуђени су пројекти: Екологиши се (Пластика свуда око нас, Правимо друштвену игру…), Колико познајем Србију? (Насеља у Србији, Познати уметници Србије, Туристички локалитети Србије…), Након четири године (Фотографије прошлих дана, Представљамо наш споменар…).

“За ову концепцију смо се одлучиле зато што сматрамо да су ученици четвртог разреда већ прилично искусни када је у питању реализација пројеката, а дугорочни пројекти омогућавају темељније приступање одређеном проблему, сагледавање истог из више углова и, наравно, остављају више простора за креативност. Из тог разлога је, на пример, предложен и пројекат Колико познајем Србију кроз који је могуће повезати градиво свих наставних предмета. Овај пројекат се састоји од четири мања, који заједно чине целину.” – кажу ауторке приручника и додају да кроз овакав вид наставе ученици стичу навику да се суочавају са проблемима у свакодневном животу, како у школи, тако и у локалној заједници и да се активно укључују у њихово решавање развијајући се у одговорне чланове друштва.