Prosvetni sindikati uputili osam zahteva Ministarstvu prosvete

3 februara, 2022

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputila je Ministarstvu prosvete spisak zahteva koje je, kako kažu, neophodno ispuniti da bi se popravio materijalni i društveni položaj radnika u obrazovnom sektoru.

Evo šta traže prosvetni radnici:

1. Tražimo da se u budžetu planira veće izdvajanje za prosvetu! Vlada RS nije ispunila deo Sporazuma o rešavanju spornih pitanja iz 2015. godine koji se tiču uspostavljanja platnih razreda od 1. januara 2016. godine. Unija SPRS se zalaže za odnos zarada 1:2:3 gde su minimalne plate za pomoćne radnike i tetkice (oko 35.000,00 dinara); dva bi bili naši administrativni radnici (oko 70.000,00), a koeficijent 3 nosili bi svi fakultetski obrazovani u školama (oko 105.000,00 dinara). Da bi se ovaj odnos postigao potrebno je planirati povećanje zarada u našem sistemu tri godine po 20%.

2. Unija SPRS traži još 12% povećanja u rebalansu budžeta za 2022. godinu, na već odobrenih 7 procenata. Isto povećanje od 20 procenata treba primeniti i naredne dve godine. To bi dovelo do pravednog odnosa zarada. Podsetićemo, prosečna plata u Republici Srbiji u prošloj godini bila je 64.393 dinara, a u obrazovanju, 63.044 dinara, iz čega vidimo da je obrazovanje 2,1% ispod republičkog proseka. Istovremeno, u obrazovanju radi oko 80% visokoobrazovanih ljudi, pa je jasno kakva je poruka koju država šalje. 

3. Tražimo da se isplata ličnih primanja u prosvetnom sistemu izjednači sa zdravstvom, tako što bismo 5. aprila ili 20. marta, pored polovine plate koja se isplaćuje, primili još polovinu zarade. Na takav način i ljudi u prosvetnom sistemu bi 5. aprila primili drugi deo prinadležnosti za mart 2022. godine. 

4. Tražimo isplatu 35.000 dinara za sedam Svetosavskih/Novogodišnjih nagrada (od 2016. do 2022.) predviđenih potpisanim Sporazumom o rešavanju spornih pitanja (član 2.) i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovim, srednjim školama i domovima učenika. Velike uštede su ostvarene u sistemu smeštanjem tehnoloških viškova kojih je bilo preko 29000. Time je državnoj kasi sačuvano oko 6 milijardi dinara!

5. Tražimo isplatu 20.000 dinara do kraja marta 2022. godine zaposlenima u prosvetnom sistemu, na ime duga, a ostatak bi bio predmet dogovora. Moguća je isplatiti u državnim obveznicama, koje će se naravno ponovo vratiti u državnu kasu kroz potrošnju. To je naš stari predlog, koji je još uvek realan. 

6. Tražimo korigovanje koeficijenata nenastavnom osoblju sa četvrtim stepenom (sa 8,62 na 13,42) i petim stepenom (sa 9,16 na 13,65), koliko iznose koeficijenti u nastavi. Korigovanje koeficijenta šefa računovodstva sa četvrtim stepenom (sa 11,15 na 13,73) i šestim stepenom (sa 13,73 na 14,88), koliko iznose koeficijenti u nastavi. Korigovanje koeficijenata pomoćnom osoblju koje je zaposleno u prosveti. Prema postojećim koeficijentima njihove plate dopunjuju se do minimalca, a to je, na žalost i osnovica za penziju. Umesto koeficijenta 6,30 adekvatan koeficijent bi bio 9,30. 

7. Tražimo plaćanje angažovanja i putnih troškova članovima u radnim podgrupama pri školskim upravama i Centralnoj radnoj grupi pri Ministarstvu prosvete, jer su svojim angažovanjem državi uštedeli veliki novac, pa bi plaćanje putnih troškova bilo najmanje što se može učiniti za ovaj neveliki broj ljudi. 

8. Tražimo od MPNTR-a hitan dogovor o isplati dugovanja našim kolegama koji su radili sa učenicima po IOP programima da se ne plaćaju velikim sudski troškovi bespotrebno. Takođe, tražimo dogovor oko isplate toplog obroka i regresa za sve zaposlene koji na to imaju pravo i da se ta stavka reši zakonski za sve zaposlene u prosvetnom sistemu, a ne dugotrajnim i skupim sudskim sporovima.

“Dugovanja prema zaposlenima u prosveti se nagomilavaju i godinama ne rešavaju. Ona proističu iz potpisanog Sporazuma, kako sa Vladom Republike Srbije, tako i sa resornim Ministarstvom.” – tvrde iz Unije i dodaju da ovakav odnos države smatraju ponižavanjem prosvetnih radnika, te stoga očekuju hitne pregovore o poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama