Распоред реализација обука наставника предметне наставе и стручних сарадника у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама по ШУ

Oбукe за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07.

Дана 20. маја 2019. почeла је реализација обука наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Обуке су тродневне (два дана у непосредном извођењу и један дан онлајн) и реализоваће се у периоду од  20. маја до 01. септембра 2019. године.

Распоред реализација обука по ШУ

ШУ Београд

ШУ Ваљево

ШУ Зајечар

ШУ Зрењанин

ШУ Јагодина

ШУ Косовска Митровица

ШУ Крагујевац

ШУ Краљево

ШУ Крушевац

ШУ Лесковац

ШУ Ниш

ШУ Нови Пазар

ШУ Нови Сад

ШУ Пожаревац

ШУ Сомбор

ШУ Ужице

ШУ Чачак

Фото ЗОУВ

Извор: zuov.gov.rs