Распореди наставе за основну школу ( 31.05-06.06.2021.)

Распореди наставе за основну школу ( 31.05-06.06.2021.)

I разред

понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
163. Српски језик – Басне за децу, Езоп – избор, обрада 164. Српски језик – Препричавање басне по избору ученика, утврђивање 165. Математика – Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 166. Српски језик – Мој љубимац, писмено изражавање, утврђивање 167. Српски језик – ДЛ: Избор песама, Јован Јовановић Змај, обрада
163. Математика – Сабирање бројева (46+14), утврђивање 164. Математика – Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 165. Српски језик – Занимљиви текстови о животињама из енциклопедија и часописа за децу, обрада 166. Математика – Сабирање и одузимање бројева до 100, утврђивање 167. Математика – Сабирање и одузимање бројева до 100, провера знања
33. Дигитални свет – Права и обавезе у дигиталном свету, утврђивање 67. Свет око нас – Непогоде, опасности, обрада 18. Ликовна култура – Читање визуелних информација: цртани и анимирани филм, обрада 68. Свет око нас – Непогоде, опасности, утврђивање 32. Енглески језик – Честитање празника; позив и реаговање на позив у заједничкој активности, утврђивање / Честитање, упућивање честитки и реаговање на упућене честитке; описивање догађаја (прославе рођендана) најједноставнијим језичким средствима, утврђивање

II разред

понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
163. Српски језик – Весна Видојевић Гајевић: Бркљача, обрада 164. Српски језик – Читање састава: Моја бака/Мој дека, утврђивање 165. Математика – Мере за време – час и минут, утврђивање 166. Српски језик – Говорна вежба: Моја породица, утврђивање 167. Српски језик – Д.Максимовић: Бајка о трешњи, обрада
163.Математика – Геометрија – цртање, провера 164. Математика – Мере за време – час и минут, обрада 165. Српски језик -Градимир Стојковић: Деда Милоје, обрада 166. Математика -Мере за време – дан, седмица, месец и година, обрада 167. Математика – Мере за време – дан, седмица, месец и година, утврђивање
33. Eнглески језик – Именовање и описивање предмета једноставним језичким средствима (одевни предмети – одећа, обућа); изражавање припадања и поседовања, обрада и утврђивање 67. Свет око нас – Материјали, обрада 33. Ликовна култура –  Маштам-стварам, утврђивање 68. Свет око нас – Употреба различитих материјала, обрада 33. Музичка култура –  Седи Ђира на врх сламе, народна песма, обрада

III разред

понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
163. Српски језик – Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и месецу, утврђивање 164. Српски језик – Правописна правила, систематизација 165. Математика – Мерење запремине течности, обрада 166. Српски језик – Десанка Максимовић: Вожња, обрада 167. Српски језик – Богаћење речника, утврђивање
163. Математика – Мерење масе, обрада 164. Математика – Мерење масе, утврђивање 165. Српски језик – Правописна правила, провера знања 166. Математика – Мерење запремине течности, утврђивање 167. Математика – Мерење времена, обрада
33. Eнглески језик – Изражавање допадања/недопадања; исказивање предлога, савета и упозорења, обрада и утврђивањe 67. Природа и друштво – Култивисане копнене животне заједнице, утврђивање 33. Ликовна култура – Приказивање покрета и кретања у уметничким делима, обрада и вежбање 68. Природа и друштво – Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница, обрада 33. Музичка култура -Музичка прича (по избору), обрада

IV разред

понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
163. Српски језик – Ј.Ј.Змај: Циганин хвали свога коња, обрада 164. Српски језик – Ј.Ј.Змај: Циганин хвали свога коња, утврђивање 165. Математика – Разломци, обнављање 166. Српски језик – Казујемо научене стихове, утврђивање 167. Српски језик – Скупови речи у реченици, обрада
163. Математика – Неједначине са множењем, обрада 164. Математика – Неједначине са множењем, утврђивање 165. Српски језик – Глаголски додаци, обрада 166. Математика – Разломци облика a/b (a < b и b ≤10), обрада 167. Математика
– Разломци облика  a/b (a < b и b ≤10), обрада
33. Eнглески језик – Описивање догађаја (породичне прославе), обрада и утврђивање / Исказивање времена (тренутних активности), обрада и утврђивање 67. Природа и друштво – Како се завршио Први светски рат, обрада 33. Ликовна култура -: Позоришна маска – сликање, вајање – техника по избору, вежбање 68. Природа и друштво – Први светски рат, утврђивање 33. Музичка култура – У Ивана господара – народна песма из Црне Горе, обрада и обнављање

V разред

Сатница понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
08.00 – 08.30 130. Српски језик – Неправи објекат, обрада 132. Математика – Осна симетричност фигуре, обрада 132. Српски језик – Прилошке одредбе (за место, време, начин, узрок и количину), обрада 133. Математика – Осна симетричност фигуре, утврђивање 133. Српски језик – Прилошке одредбе, вежбање
08.35 – 09.05 131. Математика – Симетричност двеју фигура у односу на праву, утврђивање 131. Српски језик – Бранислав Нушић: „Кирија“, обрада/утврђивање 33. Техника и технологија – Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата, вежба 34. Енглески језик – Исказивање времена (хронолошког и метеоролошког), утврђивање 134. Математика – Симетрала дужи, обрада
09.10 – 09.40 33. Историја – Хришћанство, утврђивање 67. Биологија – Пушење – болести зависности, утврђивање 33. Географија – Воде на земљи, систематизација 68. Биологија – Здравље, обрада 33. Информатика и рачунарство – Листе и њихова примена, обрада/вежбање

VI разред

Сатница понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
08.00 – 08.30 130. Српски језик – Дуги и кратки акценти, обрада 132. Математика – Површина квадрата и правоугаоника, утврђивање 132. Српски језик – Бранислав Нушић: „Аналфабета“,  утврђивање 133. Математика – Површина паралелограма, обрада 133. Српски језик – Правилан изговор гласова: ч, ћ, џ, р (уз понављање гласова и гласовних промена), понављање/вежбање
08.35 – 09.05 131. Математика – Површина равних фигура, јединице мере за дужину и површину, једнакост површина, обрада 131. Српски језик – Бранислав Нушић: „Аналфабета“,  обрада 33. Биологија – Повреде тела и прва помоћ, обрада/ Понашање у складу са климатским параметрима, обрада 34. Енглески језик – Исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору, обрада и утврђивање 134. Математика – Површина паралелограма, утврђивање
09.10 – 09.40 33. Историја – Апсолутистичке монархије, утврђивање/ Османско царство у време највећег успона , обрада 67. Физика – Атмосферски притисак. Торичелијев оглед и барометри, утврђивање 33. Географија – Становништво, религије и насеља Европе, обрада 68. Физика – Паскалов закон и његова примена, обрада 33. Информатика и рачунарство – Колекције података, Листе, Сетови (скупови), Операције са сетовима, обрада/вежбање

VII разред

Сатница понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
09.45 – 10.15 130. Српски језик – Условне реченице, обрада 132. Математика – Обим и површина круга и његових делова, утврђивање 132. Српски језик – Условне и допусне реченице (уз понављање претходно обрађених реченица), вежбање 133. Математика – Ротација, обрада 133. Српски језик – Припрема за четврти школски писмени задатак
10.20 – 10.50 131. Математика – Површина кружног прстена, утврђивање 131. Српски језик – Допусне реченице, обрада 33. Географија – Аустралија – географски положај, границе, величина, обрада/ Природне одлике – рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет, обрада 34. Енглески језик – Исказивање жеља, потреба, осета и осећања, утврђивање / Утврђивање градива 134. Математика – Ротација, утврђивање
10.55 – 11.25 33. Историја – Србија и Црна гора у великом рату 1914.,  обрада/утврђивање 34. Биологија – Вируси и вирусне болести, обрада/ Имунитет и вакцине, обрада 33. Хемија – Мера киселости раствора – рН раствора, обрада/ Оксиди, киселине и базе, утврђивање 34. Физика – Специфични топлотни капацитет, утврђивање/ Топлотна равнотежа. Агрегатна стања супстанције, обрада 33. Информатика и рачунарство – Истраживачки пројекат; Бирање тема пројекта, Подела на тимове

VIII разред

Сатница понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
11.30 – 12.00 130. Српски језик – Исидора Секулић: „Царско достојанство језика“, обрада 132. Математика – Запремина лопте, обрада 132. Српски језик – Гласови и гласовне промене, понављање/вежбање 133. Математика – Запремина лопте, утврђивање 133. Српски језик – Гласовне промене, понављање/вежбање
12.05 – 12.35 131. Математика – Површина сфере, утврђивање 131. Српски језик – Једнозначне и вишезначне речи; хомонимија. Приказивање полисемије и хомонимије у великим једнојезичним речницима. Метафора и метонимија као начини да реч стекне нова значења, вежбање 65. Географија – Срби у региону и дијаспори, утврђивање 34. Информатика и рачунарство – Утврђивање градива 134. Математика – Четврти писмени задатак, провера знања
12.40 – 13.10 65. Историја – Разбијање и распад југословенске државе, утврђивање 67. Биологија – Комбиновани задаци, утврђивање 66. Историја – НАТО агресија на СРЈ, обрада 67. Физика -Утицај физике на развој других природних наука, обрада 66. Географија – Чланство Србије у међународним организацијама, обрада
13.15 – 13.45 66. Физика – Елементи атомске и нуклеарне физике, систематизација 33. Енглески језик – Утврђивање градива 65. Хемија – Комбиновани задаци 2 – утврђивање,  припрема за полагање завршног испита 68. Биологија – Комбиновани задаци, утврђивање 66. Хемија – Комбиновани задаци 3 – утврђивање, припрема за полагање завршног испита