Распореди наставе за основну школу од I до VIII разреда

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.

Распореди наставе за основну школу / I разред

УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик – Добро дошли, прваци. Упознавање с предметом, Букваром, прибором. Договор о начину рада, утврђивање 2. Српски језик – Првак, Десанка Максимовић, обрада 3. Математика – Горе, доле, испод, изнад, испред, иза, између; Лево, десно, утврђивање 4. Српски језик – Мој дом/моја школа – говорна вежба, обрада
1. Математика – Уводни час – упознавање с предметом, уџбеником, прибором. Договор о начину рада, утврђивање 1. Ликовна култура – Уводни час- упознавање са предметом, прибором. Шта ћемо и како радити, обрада 3. Српски језик – Радни дан – дневни распоред, обрада 4. Математика – Напред, назад, нагоре, надоле, налево, надесно; обрада
1. Свет око нас -Уводни час – упознавање с предметом, уџбеником, прибором. Договор о начину рада 2.  Математика – Горе, доле, испод, изнад, испред, иза, између; Лево, десно, обрада 2. Свет око нас – Школа, обрада 1. Музичка култура – Упознавање са предметом. Шта ћемо и како радити. Слушање музике: Деца су украс света – Миња Субота, обрада

Распореди наставе за основну школу / II разред

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик – Добродошли, другаци!
Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање
2. Српски језик – Доживљај са летњег распуста, обрада 3. Математика – Сабирање и одузимање до  100, утврђивање 4. Српски језик – Дечје игре – прича у сликама, утврђивање
1. Математика – Уводни час – упознавање с уџбениким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање 1. Ликовна култура – Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада
Облици и простор, обрада
3. Српски језик – Драган Лукић, Школа, обрада 4. Математика – Положаји предмета и односи међу њима, утврђивање
1. Свет око нас -Уводни час – Поново у школи!
Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање
2.  Математика – Сабирање и одузимање до 20, утврђивање 2. Свет око нас – С вршњацима ван школе, обрада 1. Музичка култура – Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада Слушам, певам, свирам, стварам, утврђивање

Распореди наставе за основну школу / III разред

УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик – Добро дошли, трећаци!
Уводни час, договор о начину рада
2. Српски језик – Доживљај са летњег распуста – говорна вежба, обрада 3. Математика – Геометријске фигуре, обнављање знања из другог разреда 4. Српски језик – Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из граматике
1. Математика – Уводни час, договор о начину рада 1. Ликовна култура – Договор о начину рада. Употреба различитих материјала у ликовном стваралаштву. Својства материјала, обрада 3. Српски језик – Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из правописа 4. Математика – Мерење дужине и мерење времена, обнављање знања из другог разреда
1. Природа и друштво – Уводни час, договор о начину рада 2.  Математика – Сабирање  и одузимање до 100, обнављање знања из другог разреда 2. Природа и друштво – Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја, обрада 1. Музичка култура – Уводни час, договор о начину рада

Распореди наставе за основну школу / IV разред

УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик – Добро дошли четвртаци-пред нама је нова школска година – уводни час 2. Српски језик – Драган Лукић: Друг другу-обрада 3. Математика – Записивање декадних јединица у облику степена броја 10-обрада 4. Српски језик – Мирослав Демак: Виолина-обрада
1. Математика – Природни бројеви до 1000-обнављање 1. Ликовна култура – Колаж: Из птичје перспективе (илустровање песме Супер роде)-сликање 3. Српски језик – Научили смо из граматике у трећем разреду-понављање градива 4. Математика – Бројање по хиљаду до милион. Записивање декадних јединица у облику степена броја 10-утврђивање
1. Природа и друштво – Положај Србије-обрада 2.  Математика – Бројање по хиљаду до милион-обрада 2. Природа и друштво – Моја домовина Република Србија-обрада 1. Музичка култура – Ми идемо преко поља-М. Васиљевић, обрада и обнављање

Распореди наставе за основну школу / Vразред

Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
08.00 – 08.30 01. Математика – Скуп природних бројева N и скуп N0 Основна својства операција у скупу N0, Обнављање 02. Српски језик – Језик: Граматика (4. разред) – понављање 2. Математика – Бројевни изрази у скупу N0        Обнављање 03. Српски језик – Књижевност (4. разред) – понављање
08.35 – 09.05 01. Српски језик – Језичка култура: Учићемо у петом разреду (уводни час) 01. Техника и технологија – Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења;
Подручја човековог рада и производње, занимања и послови у области технике и технологије
01. Енглески језик –  1. Упознавање, поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, Уводни час / обнављање градива из претходног разреда/ 2. Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту, Обрада и утврђивање 03. Математика – Примена бројевних израза у скупу N0         Обнављање
09.10 – 09.40 01. Биологија – Жива бића, нежива природа и биологија – обрада 01. Географија – Увод у географију 02. Биологија  – Истраживање природе – обрада 01. Информатика и рачунарство – Информатика и рачунарство у савременом животу

 

Распореди наставе за основну школу / VI разред

Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
08.00 – 08.30 01. Математика –  Упознавање ученика са програмом наставе и учења 6.разреда, обнављање градива, обнављање 02. Српски језик – Мирослав Антић: Плава звезда 02. Математика – Обнављање градива,  обнављање 03. Српски језик – Понављање градива из 5.р.
08.35 – 09.05 01. Српски језик – Уводни час – упознавање са наставним програмом 01. Биологија  – Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – обрада / Грађа људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије – утврђивање 01. Енглески језик – Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и другог уз коришћење једноставнијих језичких средства; размена једноставнијих информација личне природе, изражавање припадања, обрада и утврђивање 03. Математика – Шта смо научили у петом разреду – квиз (иницијални тест), провера знања
09.10 – 09.40 01. Физика – Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, обрада 01. Географија – Систематизација кључних појмова садржаја петог разреда; друштвена географија, предмет проучавања и подела / Географска/картографска мрежа; географска ширина и географска дужина, часовне зоне 02. Физика – Физика  као  природна  наука, Физичка тела, супстанца, физичка поља, утврђивање 01. Информатика и рачунарство -Дигитални уређаји и кориснички програми

Распореди наставе за основну школу / VII разред

Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
09.45 – 10.15 01. Математика – Упознавање са новинама и планирање; обнављање градива, уводни час/обнављање 02. Српски језик  – Језик: Граматика (шести разред) – понављање 02. Математика –  Обнављање градива 03. Српски језик  – Књижевност (шести разред) – понављање
10.20 – 10.50 01. Српски језик  – Језичка култура: Учићемо у седмом разреду (уводни час) 01. Географија – Систематизација кључних појмова садржаја шестог разреда / Регија и Регионална географија 01. Енглески језик – Поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда/ Представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама;  реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање и проширивање комуникације, обрада /утврђивање 03. Математика – Иницијални тест, провера знања
10.55 – 11.25 01. Биологија  – Грађа ћелије – обрада/Грађа ћелије – утврђивање 01. Хемија – Хемија и њен значај, Супстанце. Врсте супстанци, обрада 01. Физика  – Иницијални тест или утврђивање садржаја из 6 разреда, утврђивање / Сила као узрок промене брзине тела, обрада 01. Информатика и рачунарство – Рад са текстом

Распореди наставе за основну школу / VIII разред

Сатница УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
11.30 – 12.00 01. Математика –  Упознавање ученика са програмом наставе и учења, обнављање градива 02. Српски језик – Обрада народне бајке Немушти језик 02. Математика – Обнављање градива 03. Српски језик – Наставак обраде и понављање о народним прозним врстама
12.05 – 12.35 01. Српски језик – Уводни час 01. Географија –  Систематизација кључних појмова садржаја седмог разреда 1.Информатика и рачунарство – Радно окружење програма за табеларне прорачуне 03. Математика –  Обнављање градива
12.40 – 13.10 01. Биологија  – Биолошка и културна еволуција човека – обрада 01. Историја – Уводни час, Историјски извори за проучавање епохе (обрада) 01. Физика – Иницијални тест или утврђивање садржаја из 7 разреда, утврђивање 02. Географија – Србија, моја домовина (уводни час, представљање садржаја програма осмог разреда).
13.15 – 13.45 01. Енглески језик – Поздрављање и представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уводни час / обнављање градива из претходног разреда / Представљање себе и других и тражење/ давање основних информација о себи и другима, уобичајеним и сталним радњама; реаговање на усмени или писани импулс саговорника и иницирање и проширивање комуникације, обрада, утврђивање 01. Хемија –  Неметали. Физичка својства неметала, обрада 02. Биологија  –  Услови живота на Земљи – обрада 02. Хемија – Водоник – својства и примена, обрада