Разлика између огледних и угледних часова

Угледно предавање је наставни рад који пре свега изводе наставници ментори у школи – Вежбаоници за студенте наставничког смера, као и остали наставници у склопу програма стручног усавршавања наставника, а посебно почетника – стажиста, ради практичне демонстрације извођења наставе, што треба да послужи као узор, углед и модел за рад.

Огледни наставни час је посебно припремљено предавање за наставничке кандидате или наставнике почетнике које држе најбољи и најискуснији наставници. Циљ огледног часа је да се прикаже најцелисходнија организација рада на часу, могућности примене различитих облика, метода и поступака коришћења савремених наставних средстава и др.

Организација отворених (огледних и угледних) часова

Ови часови се могу организовати на нивоу предметне и разредне наставе, као и у оквиру једне струке. Међутим, препоручује се да се такви часови изводе на тему која би могла бити интересантна за све наставнике или већину њих. То су:

– интерактивне методе у учионици,
– формативно оцењивање,
– индивидуална подршка ученицима,
– коришћење ICT  у настави итд.

Огледни час

Часови који имају изразито иновативну ноту. Они на сасвим нови и до сада неуобичајени начин презентирају неку наставну јединицу. Ради се, дакле о ОГЛЕДУ(покушају), који може, а не мора да буде образац за будуће понашање наставника.

Угледни час

Угледни часови су по својој основној шеми и организацији структурирани на уобичајени начин, али на једном вишем и квалитетнијем нивоу. У њима ништа није потпуно ново и непознато, али је припремљено и реализовано на узоран начин, тј. за углед другима и може да послужи за пример.

Извор: uglednicasovidailine.wordpress.com