Razvoj deteta od 1. do 2. godine (i šta roditelj treba da radi u tom periodu)

februar 6, 2018

Kreativni centar je prošle godine objavio sjajnu ediciju pod nazivom Školice. Ona ima ukupno pet knjiga, svaka namenjena za podsticanje razvoja deteta određenog uzrasta. Mi ovog puta izdvajamo priručnik „Kucina školica” koji će roditeljima dece uzrasta od 1. do 2. godine dati mnogo novih ideja i biti odličan saveznik u podsticanju razvoja deteta. U nastavku ćete naći samo uvod, a knjigu možete potražiti u knjižarama Kreativnog centra ili u onlajn prodavnici.

Razvoj govora

U početku druge godine života dete iskazuje osećanja i želje pokretom, plačem, grljenjem, glasom. Zatim počinje da upotrebljava rečenicu od jedne reči ili reč i gest (mo – nemoj, da – daj), a onda i rečenicu od dve imenice (Mama, meko! — Mama, daj mleko!)

Polovinom druge godine života dete počinje da spaja glagol i imenicu (Da(j) Neni. — Daj Neni.). Zatim zna da rečima zatraži da jede i pije i da izvršava jedan zadatak ili dva (uzmi, popij).

Krajem druge godine dete koristi više kratkih rečenica do tri reči (Mama, toli ata. — Mama, otvori vrata), počinje da koristi oblike množine (Mamine pipele — Mamine cipele) i širi svoj rečnik i do 200 reči.

Šta je zadatak roditelja

Razumeti govor deteta i na pravi način odgovoriti. Imenovati predmete ili slike: Vidi… Ovo je… Upućivati detetu pitanja ili naloge: Gde je?… Pokaži… Daj… Stavi na… Šta je ovo?… Ko je ovo?… Donesi…

Pokazivati detetu slike i slikovnice i rečima ih opisivati.

Podsticati dete da razume i zapamti jednostavne stihove i pevljive slogove i reči.

Podsticati dete da zatraži nešto, da zamoli, pozove ili pozdravi nekog rečima i da iskaže svoja osećanja i stanja (Tu bo. — Tu me boli.).

Intelektualni razvoj (logičko mišljenje)

Polovinom druge godine dete ume da pokaže predmet iz neposredne okoline i neke delove svog tela (nos, oko, glava, uvo). Osim toga, oponaša radnje i ponašanja odraslih (hrani lutku, kuva ručak, pije kafu). Do kraja druge godine dete već može da izdvoji traženi predmet iz grupe predmeta, da deluje jednim predmetom na drugi i da pridruži dva ista oblika u skup.

Šta je zadatak roditelja

Igre skrivanja i traženja.

Igre u kojima se otkrivaju uzročno-posledični odnosi: aktiviranje zvučnih kutija, telefona igračke, ksilofona.

Podsticati dete da:
– koristi sredstva za delovanje na druge predmete;
– pravi kule od kocaka;
– pretražuje sadržaje kutija;
– stavlja predmete u kutije.

Podsticati dete da oponaša odrasle (ko bajagi spava, pije iz prazne čaše).

Podsticati dete da samo traga za rešenjima.

Grafomotorika

Početkom druge godine dete oponaša pokrete olovkom i ostavlja trag na podlozi. Krajem druge godine zna da grupiše povučene linije na jednommestu, obično na sredini podloge, i ume da crta spiralne linije.

Šta je zadatak roditelja

Crtati detetu jednostavne crteže i govoriti mu šta je na njima. Davati uputstva detetu u vezi s tim kako se upotrebljavaju olovka, papir, boje.

Podsticati dete na igre bojama slikajući zvečkama, valjcima, kanapima, otiskivanjem, prstima.

Upoznavanje okoline

Početkom druge godine dete reaguje na svoje ime. Imitira jednostavne radnje ukućana.

Polovinom druge godine pokazuje sve više interesovanja za vršnjake i sa interesovanjem im se približava. Razume gestove i govor odraslih.

Krajem druge godine dete reaguje na izraze osećanja odraslog i pokazuje empatiju. Igra se s vršnjacima i ponekad hoće da im pokaže ili da im da svoju igračku. Pokazuje interesovanje za igre u grupi.

Šta je zadatak roditelja

Podsticati dete da imitira jednostavne radnje odraslih i uključiti ga u neke zajedničke aktivnosti, ponekad da završi zadatke koje je započela odrasla osoba.

Igrati igru skrivanja, igru „ko bajagi“, igru izvršavanja naloga, igru uloga, igru pred ogledalom, tradicionalne igre. Podsticati dete da upoznaje delove tela.

Čulna osetljivost i opažanje

Početkom druge godine dete prepoznaje likove i predmete sa slike (pas, mačka).

Do kraja druge godine opaža osnovne boje i ume da imenuje jednu boju. Prepoznaje oblike kao što su kvadrat, krug, trougao, pravougaonik i sparuje predmete po obliku. Ume samo da razgleda slikovnicu. Pored toga, voli da komunicira sa osobama koje su mu bliske, rado sluša muziku, cvrkutanje ptica, maukanje mačke i lavež psa.

Šta je zadatak roditelja

Zajedno s detetom listati slikovnicu i pričati o sadržaju. Podsticati ga da pokazuje prstom imenovanu sliku.

Pokazivati suprotnosti: veliko—malo, sedi—stoji,veseo—tužan, ima—nema.

Podsticati dete da pokaže predmete određenih osnovnih boja.Omogućiti detetu da razvrstava predmete po veličini, obliku, boji uz stalnu govornu podršku i usmeravanja (ista kocka, posuda, lopta).

Podsticati dete da pred ogledalom pokaže delove svog lica i lica odrasle osobe.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama