Развој детета од 1. до 2. године (и шта родитељ треба да ради у том периоду)

Креативни центар је прошле године објавио сјајну едицију под називом Школице. Она има укупно пет књига, свака намењена за подстицање развоја детета одређеног узраста. Ми овог пута издвајамо приручник „Куцина школица” који ће родитељима деце узраста од 1. до 2. године дати много нових идеја и бити одличан савезник у подстицању развоја детета. У наставку ћете наћи само увод, а књигу можете потражити у књижарама Креативног центра или у онлајн продавници.

Развој говора

У почетку друге године живота дете исказује осећања и жеље покретом, плачем, грљењем, гласом. Затим почиње да употребљава реченицу од једне речи или реч и гест (мо – немој, да – дај), а онда и реченицу од две именице (Мама, меко! — Мама, дај млеко!)

Половином друге године живота дете почиње да спаја глагол и именицу (Да(ј) Нени. — Дај Нени.). Затим зна да речима затражи да једе и пије и да извршава један задатак или два (узми, попиј).

Крајем друге године дете користи више кратких реченица до три речи (Мама, толи ата. — Мама, отвори врата), почиње да користи облике множине (Мамине пипеле — Мамине ципеле) и шири свој речник и до 200 речи.

Шта је задатак родитеља

Разумети говор детета и на прави начин одговорити. Именовати предмете или слике: Види… Ово је… Упућивати детету питања или налоге: Где је?… Покажи… Дај… Стави на… Шта је ово?… Ко је ово?… Донеси…

Показивати детету слике и сликовнице и речима их описивати.

Подстицати дете да разуме и запамти једноставне стихове и певљиве слогове и речи.

Подстицати дете да затражи нешто, да замоли, позове или поздрави неког речима и да искаже своја осећања и стања (Ту бо. — Ту ме боли.).

Интелектуални развој (логичко мишљење)

Половином друге године дете уме да покаже предмет из непосредне околине и неке делове свог тела (нос, око, глава, уво). Осим тога, опонаша радње и понашања одраслих (храни лутку, кува ручак, пије кафу). До краја друге године дете већ може да издвоји тражени предмет из групе предмета, да делује једним предметом на други и да придружи два иста облика у скуп.

Шта је задатак родитеља

Игре скривања и тражења.

Игре у којима се откривају узрочно-последични односи: активирање звучних кутија, телефона играчке, ксилофона.

Подстицати дете да:
– користи средства за деловање на друге предмете;
– прави куле од коцака;
– претражује садржаје кутија;
– ставља предмете у кутије.

Подстицати дете да опонаша одрасле (ко бајаги спава, пије из празне чаше).

Подстицати дете да само трага за решењима.

Графомоторика

Почетком друге године дете опонаша покрете оловком и оставља траг на подлози. Крајем друге године зна да групише повучене линије на једномместу, обично на средини подлоге, и уме да црта спиралне линије.

Шта је задатак родитеља

Цртати детету једноставне цртеже и говорити му шта је на њима. Давати упутства детету у вези с тим како се употребљавају оловка, папир, боје.

Подстицати дете на игре бојама сликајући звечкама, ваљцима, канапима, отискивањем, прстима.

Упознавање околине

Почетком друге године дете реагује на своје име. Имитира једноставне радње укућана.

Половином друге године показује све више интересовања за вршњаке и са интересовањем им се приближава. Разуме гестове и говор одраслих.

Крајем друге године дете реагује на изразе осећања одраслог и показује емпатију. Игра се с вршњацима и понекад хоће да им покаже или да им да своју играчку. Показује интересовање за игре у групи.

Шта је задатак родитеља

Подстицати дете да имитира једноставне радње одраслих и укључити га у неке заједничке активности, понекад да заврши задатке које је започела одрасла особа.

Играти игру скривања, игру „ко бајаги“, игру извршавања налога, игру улога, игру пред огледалом, традиционалне игре. Подстицати дете да упознаје делове тела.

Чулна осетљивост и опажање

Почетком друге године дете препознаје ликове и предмете са слике (пас, мачка).

До краја друге године опажа основне боје и уме да именује једну боју. Препознаје облике као што су квадрат, круг, троугао, правоугаоник и спарује предмете по облику. Уме само да разгледа сликовницу. Поред тога, воли да комуницира са особама које су му блиске, радо слуша музику, цвркутање птица, маукање мачке и лавеж пса.

Шта је задатак родитеља

Заједно с дететом листати сликовницу и причати о садржају. Подстицати га да показује прстом именовану слику.

Показивати супротности: велико—мало, седи—стоји,весео—тужан, има—нема.

Подстицати дете да покаже предмете одређених основних боја.Омогућити детету да разврстава предмете по величини, облику, боји уз сталну говорну подршку и усмеравања (иста коцка, посуда, лопта).

Подстицати дете да пред огледалом покаже делове свог лица и лица одрасле особе.