Развој предвештина ране писмености – радно-игровни материјал Игром од гласа до слова

У овогодишњој предшколској понуди Kреативног центра налази се радно-игровни материјал Игром од гласа до слова, ауторки др Мирјане Марковић, Славице Томић, Слободанке Даде Миловановић. 

Игром од гласа до слова намењен је деци у узрасту од 4 до 7 година и представља трећи део пројекта Од гласа до слова, који, поред поменутог материјала за предшколце, обухвата и семинар намењен васпитачима и стручним сарадницима у вртићу, као и приручник намењен васпитачима и родитељима који је пре неколико година објавио Kреативни центар.

О специфичностима овог важног пројекта разговарали смо са ауторкама др Мирјаном Марковић, Славицом Томић и Слободанком Дадом Миловановић.

Своје вишегодишње искуство у непосредном раду с децом преточиле сте у пројекат Од гласа до слова. Поред приручника и радно-игровног материјала Игром од гласа до слова, овај пројекат обухвата и истоимени семинар који је акредитовао ЗУОВ. Какве реакције добијате од својих колега, полазника семинара?

Када у непосредном раду с децом проведете више од тридесет година, сабирајући своја искуства, дођете до спознаје да су неки кораци које сте чинили до тада само делови једног процеса који траје од најранијег узраста. Ту спознају желеле смо да поделимо са свим учесницима тог процеса, с децом, васпитачима и родитељима и тако је настао пројекат Од гласа до слова.

Семинар је два пута акредитовао ЗУОВ и просечна дата оцена је 3,99. Намењен је сестрама-васпитачима, васпитачима, стручним сарадницима у вртићу и учитељима. Реакције полазника су изузетне, повратне информације и коментари говоре да примењују научено у раду с децом и, што је најважније, сами су схватили да је реч о процесу у коме сваки од учесника има своју улогу и место. 

Значајно је и повезивање свих учесника у процесу развоја предвештина ране писмености, па су нам учитељи који су присуствовали обуци рекли да им је оваква припрема деце драгоцена, јер се не своди само на графомоторику и препознавање слова у години пред полазак у школу већ се пажња усмерава на целовити развој дететове личности.

Развој предвештина ране писмености сложен је процес који захтева ангажовање и развој свих психофизичких способности детета. Овај процес почиње већ у јасленом узрасту и траје све до тренутка када дете стиче потпуну психофизичку зрелост за превођење гласовног говора у писани.

Приручник Од гласа до слова урађен је као водич за родитеље и васпитаче и ту се теорија и пракса допуњују тако да све буде јасно и очигледно када, како и зашто треба нешто применити. Нуди обиље ауторских текстова, игара и идеја и састоји се из три дела: теоријског, идејног и практичног. Нагласимо и да је овај приручник истовремено јасно конципиран и користан водич за практичан рад с децом у васпитној групи, али и за усавршавање васпитача, те смо мишљења да његова примена може дати значајан допринос у унапређењу области којом смо се бавили.

Да би пројекат био целовит и заокружен, имајући у виду да су семинар и приручник намењени одраслима, радно-игровни материјал Игром од гласа до слова намењен је првенствено деци. У изводу из решења о дозволи за употребу стоји: Радно-игровни материјал Игром од гласа до слова подстиче координисан рад деце и одраслих где одрасли имају улогу партнера који помажу детету да према сопственим могућностима, слободним избором и потребама на креативан и игровни начин пређе пут од гласа до слова… 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Препорука је да се сва три дела пројекта користе заједно, јер се тако добија целовита слика процеса Од гласа до слова.

Шта заправо представља процес Од гласа до слова?

Развој предвештина ране писмености сложен је процес који захтева ангажовање и развој свих психофизичких способности детета. Овај процес почиње већ у јасленом узрасту и траје све до тренутка када дете стиче потпуну психофизичку зрелост за превођење гласовног говора у писани. Све почиње од покрета, па тако и овај процес почиње, заправо, првим покретом који беба направи окрећући главу ка мајчином гласу. Обухвата дванаест корака и сваки је подједнако важан, јер, ако се било који од њих прескочи, кад-тад појавиће се неки проблем. 

Први кораци су стога:

К 1.    Вежбе и игре за развој крупне моторике;  

К 2.   Вежбе и игре за развој фине моторике;

Затим следе:

К 3.   Вежбе и игре слушања;

К 4.   Вежбе и игре дисања:

К 5.   Вежбе и игре моторике говорних органа;

К 6.   Визуелне вежбе и игре;

К 7.   Игре гласовима и аналитичко-синтетичке вежбе и игре;

К 8.   Игре слоговима и римовање;

К 9.   Игре речима;

К 10.  Предграфомоторичке вежбе и игре;

К 11.  Графомоторичке вежбе и игре;

И као последње:

К 12.  Игре словима.

У сусрет новим Основама програма битно је нагласити да процес Од гласа до слова може бити вишегодишњи пројекат у којем сваки од ових корака представља посебан пројекат у оквиру пројектног планирања. Кораци се, такође, у оквиру дневних активности могу комбиновати међусобно, као што смо представиле у радно-игровном материјалу.

Процес подразумева међусобну повезаност и сарадњу свих учесника, што води ка интегрисаном учењу, јер интердисциплинарност и интерактивност су одлика савремених приступа у васпитно-образовном процесу. Управо због тога овај материјал пружа детету шансу да на креативан начин истражује и путем игре постепено открива свет који га окружује.

Поштујући слободу избора, креативност, потребе и развојне могућности сваког детета појединачно, у радно-игровном материјалу понудили смо и садржаје који прате игре и активности у свих дванаест корака процеса од гласа до слова. Сваки задатак носи ознаку корака чији циљ у њему преовладава.

Поред понуђених задатака и активности, у прилогу радно-игровног материјала налазе се и налепнице за рад, као и штампана слова азбуке и словни конструктор. Објасните нам укратко могућности њихове примене у раду с децом.

У прилогу се налазе:

 • налепнице које се користе при решавању одређених задатака;
 • велика штампана слова азбуке;
 • словни конструктор.

Велика штампана слова азбуке могу се користити на више начина. Самостално, односно код захтевнијих задатака уз помоћ одрасле особе, деца могу да их:

 • боје и украшавају различитим линијама на самој страници блока;
 • залепе на картон и исеку као картице за игре словима;
 • направе тактилну азбуку тако што ће унутар линија слова лепити материјале различитих структура…
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Словни конструктор представља елементе слова и помаже да деца уочавају линије од којих се свако слово састоји. Деца могу самостално или у сарадњи с другом децом и одраслима да:

 • обоје сваки део одређеном бојом (на пример: најдужи елементи су жути, краћи црвени, најкраћи плави; наранџасти су мањи заобљени и зелени велики заобљени) или га украсе линијама, налепницама или на неки други начин;
 • исеку и сваки део залепе на картон, пластифицирају или ојачају провидном лепљивом траком;
 • истражују могуће начине игре тако добијеним облицима;
 • од понуђених елемената праве велика штампана слова азбуке.

Одрасли и деца заједно могу још да направе:

 • Моделе слова различитих величина и од различитог материјала (папир, картон, ева пена, платно, филц, тапете, старе новине, кожа, креп-папир, дрво, стиропор и сл.);
 • Огрлице различитих дужина од сламчица за сок, макарона (које могу бојити пре или после низања), лоптица и других облика од стиропора, дрвета, пластике и сл. Ово је значајна игра за све узрасте, уз напомену да елементи који се дају деци за низање треба да буду шири и крупнији што су деца млађа и обрнуто;
 • Игре за свако слово с картицама, по узору на картице код слова Љ, П, Ф, Ц;
 • Полигон с препрекама које сами осмисле у затвореном или отвореном простору, као код слова Ч;
 • Држач за оловке у облику слова Ш од једне веће и три мање картонске кутије од пасти за зубе или лекова или да сами осмисле употребни предмет у облику још неког слова;
 • Употребне предмете у облику слова и од различитих материјала за моделовање (тесто, пластелин, глинамол и сл.), као и све друго на шта их подстакну садржаји које смо понудили.

Ово је значајно и за свеукупни когнитивни развој детета, јер искуства и подстицаји које дете стекне користећи дидактички материјал Игром од гласа до слова помоћи ће му да обликује важне мождане везе.

На корицама радно-игровног материјала Игром од гласа до слова стоји одредница да је намењен деци узраста од 4 до 7 година, али када погледамо садржај који је презентован, чини се да су задаци намењени само предшколцима. Објасните нам како васпитачи и родитељи могу да користе овај материјал и с децом млађег узраста. 

Због тога ми и наглашавамо да је реч о процесу. На први поглед изгледа да је садржај задатака намењен искључиво предшколцима, али у материјалу су заступљене све области дечјих интересовања, не само оне које се односе на развој говора. Осим тога, дете млађег узраста не мора да препознаје, именује и користи слова. Овај материјал расте заједно с дететом, па ће дете млађег узраста решавати само задатке које може, уз помоћ одраслих и сарадњу с њима.

На пример, дете млађег узраста може да:

 • вежба моторику говорних органа; 
 • изговори гласно појам који је препознало;
 • препозна и именује боје и на основу њих реши задатак;
 • од конструктора прави разне облике, као на слици;
 • уочава дуже и краће елементе слова и повезује их по боји;
 • уочава и препознаје облике;
 • брзалице изговара као реченице;
 • изговара слогове; 
 • вежба дисање, правилан изговор гласова;
 • постави се у положај балерине са слика;
 • савлада мањи полигон по узору на представљени; 
 • одлепи сличице из прилога и украси ћилим;
 • слуша и на основу слушања препознаје тражени појам;
 • повлачи прстићима по тактилној азбуци.

Стране које не обухватају задатке са сечењем намењене су управо деци млађег узраста. Предвиђене су за цртање појмова који почињу траженим гласом или неку другу активност (вежбање графомоторике, цртање линија и облика, истраживање, бојење…), као и за све оно на шта одрасли буде у стању да подстакне дете у складу с његовим могућностима при некој заједничкој активности.

Иницијатива деце је један од најзначајнијих фактора у овом процесу и важно је да је увек подржи свако ко се дететом бави, васпитач или родитељ.