Razvoj predveština rane pismenosti – radno-igrovni materijal Igrom od glasa do slova

16 septembra, 2020

U ovogodišnjoj predškolskoj ponudi Kreativnog centra nalazi se radno-igrovni materijal Igrom od glasa do slova, autorki dr Mirjane Marković, Slavice Tomić, Slobodanke Dade Milovanović. 

Igrom od glasa do slova namenjen je deci u uzrastu od 4 do 7 godina i predstavlja treći deo projekta Od glasa do slova, koji, pored pomenutog materijala za predškolce, obuhvata i seminar namenjen vaspitačima i stručnim saradnicima u vrtiću, kao i priručnik namenjen vaspitačima i roditeljima koji je pre nekoliko godina objavio Kreativni centar.

O specifičnostima ovog važnog projekta razgovarali smo sa autorkama dr Mirjanom Marković, Slavicom Tomić i Slobodankom Dadom Milovanović.

Svoje višegodišnje iskustvo u neposrednom radu s decom pretočile ste u projekat Od glasa do slova. Pored priručnika i radno-igrovnog materijala Igrom od glasa do slova, ovaj projekat obuhvata i istoimeni seminar koji je akreditovao ZUOV. Kakve reakcije dobijate od svojih kolega, polaznika seminara?

Kada u neposrednom radu s decom provedete više od trideset godina, sabirajući svoja iskustva, dođete do spoznaje da su neki koraci koje ste činili do tada samo delovi jednog procesa koji traje od najranijeg uzrasta. Tu spoznaju želele smo da podelimo sa svim učesnicima tog procesa, s decom, vaspitačima i roditeljima i tako je nastao projekat Od glasa do slova.

Seminar je dva puta akreditovao ZUOV i prosečna data ocena je 3,99. Namenjen je sestrama-vaspitačima, vaspitačima, stručnim saradnicima u vrtiću i učiteljima. Reakcije polaznika su izuzetne, povratne informacije i komentari govore da primenjuju naučeno u radu s decom i, što je najvažnije, sami su shvatili da je reč o procesu u kome svaki od učesnika ima svoju ulogu i mesto. 

Značajno je i povezivanje svih učesnika u procesu razvoja predveština rane pismenosti, pa su nam učitelji koji su prisustvovali obuci rekli da im je ovakva priprema dece dragocena, jer se ne svodi samo na grafomotoriku i prepoznavanje slova u godini pred polazak u školu već se pažnja usmerava na celoviti razvoj detetove ličnosti.

Razvoj predveština rane pismenosti složen je proces koji zahteva angažovanje i razvoj svih psihofizičkih sposobnosti deteta. Ovaj proces počinje već u jaslenom uzrastu i traje sve do trenutka kada dete stiče potpunu psihofizičku zrelost za prevođenje glasovnog govora u pisani.

Priručnik Od glasa do slova urađen je kao vodič za roditelje i vaspitače i tu se teorija i praksa dopunjuju tako da sve bude jasno i očigledno kada, kako i zašto treba nešto primeniti. Nudi obilje autorskih tekstova, igara i ideja i sastoji se iz tri dela: teorijskog, idejnog i praktičnog. Naglasimo i da je ovaj priručnik istovremeno jasno koncipiran i koristan vodič za praktičan rad s decom u vaspitnoj grupi, ali i za usavršavanje vaspitača, te smo mišljenja da njegova primena može dati značajan doprinos u unapređenju oblasti kojom smo se bavili.

Da bi projekat bio celovit i zaokružen, imajući u vidu da su seminar i priručnik namenjeni odraslima, radno-igrovni materijal Igrom od glasa do slova namenjen je prvenstveno deci. U izvodu iz rešenja o dozvoli za upotrebu stoji: Radno-igrovni materijal Igrom od glasa do slova podstiče koordinisan rad dece i odraslih gde odrasli imaju ulogu partnera koji pomažu detetu da prema sopstvenim mogućnostima, slobodnim izborom i potrebama na kreativan i igrovni način pređe put od glasa do slova… 

Download (PDF, 147KB)

Preporuka je da se sva tri dela projekta koriste zajedno, jer se tako dobija celovita slika procesa Od glasa do slova.

Šta zapravo predstavlja proces Od glasa do slova?

Razvoj predveština rane pismenosti složen je proces koji zahteva angažovanje i razvoj svih psihofizičkih sposobnosti deteta. Ovaj proces počinje već u jaslenom uzrastu i traje sve do trenutka kada dete stiče potpunu psihofizičku zrelost za prevođenje glasovnog govora u pisani. Sve počinje od pokreta, pa tako i ovaj proces počinje, zapravo, prvim pokretom koji beba napravi okrećući glavu ka majčinom glasu. Obuhvata dvanaest koraka i svaki je podjednako važan, jer, ako se bilo koji od njih preskoči, kad-tad pojaviće se neki problem. 

Prvi koraci su stoga:

K 1.    Vežbe i igre za razvoj krupne motorike;  

K 2.   Vežbe i igre za razvoj fine motorike;

Zatim slede:

K 3.   Vežbe i igre slušanja;

K 4.   Vežbe i igre disanja:

K 5.   Vežbe i igre motorike govornih organa;

K 6.   Vizuelne vežbe i igre;

K 7.   Igre glasovima i analitičko-sintetičke vežbe i igre;

K 8.   Igre slogovima i rimovanje;

K 9.   Igre rečima;

K 10.  Predgrafomotoričke vežbe i igre;

K 11.  Grafomotoričke vežbe i igre;

I kao poslednje:

K 12.  Igre slovima.

U susret novim Osnovama programa bitno je naglasiti da proces Od glasa do slova može biti višegodišnji projekat u kojem svaki od ovih koraka predstavlja poseban projekat u okviru projektnog planiranja. Koraci se, takođe, u okviru dnevnih aktivnosti mogu kombinovati međusobno, kao što smo predstavile u radno-igrovnom materijalu.

Proces podrazumeva međusobnu povezanost i saradnju svih učesnika, što vodi ka integrisanom učenju, jer interdisciplinarnost i interaktivnost su odlika savremenih pristupa u vaspitno-obrazovnom procesu. Upravo zbog toga ovaj materijal pruža detetu šansu da na kreativan način istražuje i putem igre postepeno otkriva svet koji ga okružuje.

Poštujući slobodu izbora, kreativnost, potrebe i razvojne mogućnosti svakog deteta pojedinačno, u radno-igrovnom materijalu ponudili smo i sadržaje koji prate igre i aktivnosti u svih dvanaest koraka procesa od glasa do slova. Svaki zadatak nosi oznaku koraka čiji cilj u njemu preovladava.

Pored ponuđenih zadataka i aktivnosti, u prilogu radno-igrovnog materijala nalaze se i nalepnice za rad, kao i štampana slova azbuke i slovni konstruktor. Objasnite nam ukratko mogućnosti njihove primene u radu s decom.

U prilogu se nalaze:

 • nalepnice koje se koriste pri rešavanju određenih zadataka;
 • velika štampana slova azbuke;
 • slovni konstruktor.

Velika štampana slova azbuke mogu se koristiti na više načina. Samostalno, odnosno kod zahtevnijih zadataka uz pomoć odrasle osobe, deca mogu da ih:

 • boje i ukrašavaju različitim linijama na samoj stranici bloka;
 • zalepe na karton i iseku kao kartice za igre slovima;
 • naprave taktilnu azbuku tako što će unutar linija slova lepiti materijale različitih struktura…

Download (PDF, 310KB)

Slovni konstruktor predstavlja elemente slova i pomaže da deca uočavaju linije od kojih se svako slovo sastoji. Deca mogu samostalno ili u saradnji s drugom decom i odraslima da:

 • oboje svaki deo određenom bojom (na primer: najduži elementi su žuti, kraći crveni, najkraći plavi; narandžasti su manji zaobljeni i zeleni veliki zaobljeni) ili ga ukrase linijama, nalepnicama ili na neki drugi način;
 • iseku i svaki deo zalepe na karton, plastificiraju ili ojačaju providnom lepljivom trakom;
 • istražuju moguće načine igre tako dobijenim oblicima;
 • od ponuđenih elemenata prave velika štampana slova azbuke.

Odrasli i deca zajedno mogu još da naprave:

 • Modele slova različitih veličina i od različitog materijala (papir, karton, eva pena, platno, filc, tapete, stare novine, koža, krep-papir, drvo, stiropor i sl.);
 • Ogrlice različitih dužina od slamčica za sok, makarona (koje mogu bojiti pre ili posle nizanja), loptica i drugih oblika od stiropora, drveta, plastike i sl. Ovo je značajna igra za sve uzraste, uz napomenu da elementi koji se daju deci za nizanje treba da budu širi i krupniji što su deca mlađa i obrnuto;
 • Igre za svako slovo s karticama, po uzoru na kartice kod slova LJ, P, F, C;
 • Poligon s preprekama koje sami osmisle u zatvorenom ili otvorenom prostoru, kao kod slova Č;
 • Držač za olovke u obliku slova Š od jedne veće i tri manje kartonske kutije od pasti za zube ili lekova ili da sami osmisle upotrebni predmet u obliku još nekog slova;
 • Upotrebne predmete u obliku slova i od različitih materijala za modelovanje (testo, plastelin, glinamol i sl.), kao i sve drugo na šta ih podstaknu sadržaji koje smo ponudili.

Ovo je značajno i za sveukupni kognitivni razvoj deteta, jer iskustva i podsticaji koje dete stekne koristeći didaktički materijal Igrom od glasa do slova pomoći će mu da oblikuje važne moždane veze.

Na koricama radno-igrovnog materijala Igrom od glasa do slova stoji odrednica da je namenjen deci uzrasta od 4 do 7 godina, ali kada pogledamo sadržaj koji je prezentovan, čini se da su zadaci namenjeni samo predškolcima. Objasnite nam kako vaspitači i roditelji mogu da koriste ovaj materijal i s decom mlađeg uzrasta. 

Zbog toga mi i naglašavamo da je reč o procesu. Na prvi pogled izgleda da je sadržaj zadataka namenjen isključivo predškolcima, ali u materijalu su zastupljene sve oblasti dečjih interesovanja, ne samo one koje se odnose na razvoj govora. Osim toga, dete mlađeg uzrasta ne mora da prepoznaje, imenuje i koristi slova. Ovaj materijal raste zajedno s detetom, pa će dete mlađeg uzrasta rešavati samo zadatke koje može, uz pomoć odraslih i saradnju s njima.

Na primer, dete mlađeg uzrasta može da:

 • vežba motoriku govornih organa; 
 • izgovori glasno pojam koji je prepoznalo;
 • prepozna i imenuje boje i na osnovu njih reši zadatak;
 • od konstruktora pravi razne oblike, kao na slici;
 • uočava duže i kraće elemente slova i povezuje ih po boji;
 • uočava i prepoznaje oblike;
 • brzalice izgovara kao rečenice;
 • izgovara slogove; 
 • vežba disanje, pravilan izgovor glasova;
 • postavi se u položaj balerine sa slika;
 • savlada manji poligon po uzoru na predstavljeni; 
 • odlepi sličice iz priloga i ukrasi ćilim;
 • sluša i na osnovu slušanja prepoznaje traženi pojam;
 • povlači prstićima po taktilnoj azbuci.

Strane koje ne obuhvataju zadatke sa sečenjem namenjene su upravo deci mlađeg uzrasta. Predviđene su za crtanje pojmova koji počinju traženim glasom ili neku drugu aktivnost (vežbanje grafomotorike, crtanje linija i oblika, istraživanje, bojenje…), kao i za sve ono na šta odrasli bude u stanju da podstakne dete u skladu s njegovim mogućnostima pri nekoj zajedničkoj aktivnosti.

Inicijativa dece je jedan od najznačajnijih faktora u ovom procesu i važno je da je uvek podrži svako ko se detetom bavi, vaspitač ili roditelj.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama