Рок за пријављивање вршњачког насиља 24 сата

Министарство просвете упутило је данас допис свим предшколским и школским установама са низом системских закона, подзаконских аката и политика за спречавање дискриминације и заштиту од свих облика насиља у целокупном систему образовања и васпитања.

Министарство је навело у саопштењу да је у решавање проблема вршњачког насиља неопходно укључити и породице, као и да се сваки случај злостављања, трећег степена, мора пријавити у року од 24 сата.

„Поред школе која има обавезу да пријави свако насиље постоји потреба и да се укључи породица као стуб друштва и на тај начин заједно можемо да учинимо много за децу и њихову будућност. Није дозвољено прикривање вршњачког насиља, а када се то деси одговорни морају да сносе последице”, наводи министар Младен Шарчевић.

Да би се вршњачко насиље искоренило неопходно је употребити све мере, навео је министар и упозорио да је директор у обавези да за трећи ниво насиља и злостављања подносе пријаву надлежним органима и обавести Министарство, односно надлежну школску управу, у року од 24 сата.

„Ако постоји сумња да догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директор обавештава родитеље и подноси кривичну пријаву надлежном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду”, наводи се у саопштењу Министарства, јавља Танјуг.

Министарство наводи да све установе образовања и васпитања имају обавезу да сваком детету обезбеди образовање и безбедно окружење, да спроводе активности на развијању ненасилног понашања и успостављања нулте толеранције према насиљу.

„Основу концепта образовања чини инклузивни принципи који обезбеђују право на образовање за све. Развијен је и читав сет мера током едукације запослених за препознавање отворене и прикривене дискриминације у образовању и васпитању, превенцију и поступање у ситуацијама насиља”, наводи се у саопштењу Министарства.

Министарство, како је у Танјугу јуче речено, током године из целе Србије добије око 840 пријава због насиља трећег нивоа.

Трећи, највиши ниво вршњачког насиља подразумева физичко насиље и злостављање – тучу, дављење, бацање, проузроковање опекотина и других повреда, напад оружјем, али и психичко – застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу, изнуду, навођење на употребу наркотика, укључивање у деструктивне групе …

Социјално насиље трећег нивоа подразумева изолацију, групно малтретирање, стварање „кланова” ради повредивања других.

Неки од видова насиља на том нивоу су и злоупотреба информационих технологија – снимање насиља, ширење снимака и слика, али и оно блаже које се понавља упркос реакцији надлежних, као што су – гурање, гађање, саплитање, шутирање, вређање, ругање, подсмевање, игнорисање, злоупотреба форума и четова…

Извор: Политика