Школама стигло Стручно упутство за спровођење студијског путовања

Министарство просвете упутило је основним и средњим школама преко школских управа Стручно упутство за остваривање студијског путовања у основној и средњој школи којим се ближе уређује начин планирања, организована и спровођења студијског путовања.

Основни циљеви студијског путовања су остваривање циљева и исхода образовања и васпитања на нивоу разреда или циклуса, односно на нивоу образовања и васпитања и/или остваривање програма стручног усавршавања наставника и програма хоризонталног учења које се остварује у професионалној заједници.

У складу са дефинисаним циљем студијског путовања, установа дефинише и задатке студијског путовања, имајући у виду место реализације, узраст ученика и потребе учесника.

Циљ и задаци студијског путовања су истакнути у годишњем плану рада школе.

У односу на циљеве студијског путовања, остварују се следећи задаци:

  • учење језика;
  • упознавање националне и културе других народа, односно културе националних мањина – националних заједница;
  • сарадња у оквиру пројеката и програма размене;
  • посета местима историјских догађаја;
  • посета местима страдања цивилног становништва и споменицима учесника ослободилачких ратова и борби;
  • посета меморијалним центрима, спомен-парковима и спомен-подручјима;
  • посете заштићеним подручјима у складу са прописима којима се уређује заштита природе;
  • други задаци којима се реализују циљеви студијског путовања, у складу са прописаним циљевима образовања и васпитања.

ПРЕУЗМИТЕ:

Стручно упутство за остваривање студијског путовања у основној и средњој школи