Скраћени часови и протест на Дан просветних радника – наставници имају осам захтева

Унија просветних радника Србије изабрала је 8. новембар, Дан просветних радника, за датум кад ће бити одржан штрајк и протест испред зграде Владе Србије. Чланови Уније тог дана ће радити скраћено и часови ће трајати 30 минута.

Протест носи назив “Будућност образовања почиње данас!!!”, а ово су захтеви Уније:

Већа издвајања из буџета за просвету

Из Уније тврде да Влада РС није испунила део Споразума о решавању спорних питања из 2015. године, који се тичу успостављања платних разреда од 1. јануара 2016. године. Унија СПРС се залаже за однос зарада 1:2:3 где су минималне плате за помоћне раднике и теткице (око 35.000,00 динара); два би били административни радници (око 70.000,00), а коефицијент 3, носили би сви факултетски образовани у школама (око 105.000,00 динара). Да би се овај однос постигао потребно је планирати повећање зарада у нашем систему три године по 20%.

Још 20% повећања у ребалансу буџета за 2022. годину

У јануару 2022. године одобрено је 7%, али је то већ дупло изгубљено очекиваном инфлацијом сада од 14%, тврде у УСПРС и кажу да исто повећање од 20% треба применити и наредне две године, да би се дошло до правилног односа зарада.

Подсетићемо, просечна плата у Републици Србији по званичним подацима је 75.282 динара, а у образовању, 69.281 динара, из чега видимо да је образовање 7,97% испод републичког просека. Истовремено, у образовању ради око 80% високообразованих људи, па је јасно каква је порука коју држава шаље.

Изједначавање исплате личних примања у просветном систему са здравством

Просветни радници траже да 5. или 20. у месецу, поред половине плате која се исплаћује, буде исплаћена још једна половина зараде. На такав начин и људи у просветном систему би 5. у месецу да приме други део примања за претходни месец 2022. године.

Исплату остатка дуговања од 50.000 динара

Унија СПРС у марту месецу потраживала је 60.000 динара, а у међувремену је свима исплаћено 10.000 динара.

Кориговање коефицијената

Коефицијент треба повећати, тврде у Унији и то ненаставном особљу са четвртим степеном са 8,62 на 13,42 и петим степеном (са 9,16 на 13,65), колико износе коефицијенти у настави. Кориговање коефицијента шефа рачуноводства са четвртим степеном (са 11,15 на 13,73) и шестим степеном (са 13,73 на 14,88), колико износе коефицијенти у настави. Кориговање коефицијената помоћном особљу које је запослено у просвети. Према постојећим коефицијентима њихове плате допуњују се до минималца, а то је, на жалост и основица за пензију. Уместо коефицијента 6,30 адекватан коефицијент би био 9,30.

Плаћање ангажовања и путних трошкова члановима у радним подгрупама при школским управама и Централној радној групи при Министарству просвете

Зато што су својим ангажовањем држави уштедели велики новац, па би плаћање путних трошкова било најмање што се може учинити за овај невелики број људи.

Исплату дуговања колегама који су радили са ученицима по ИОП програмима
Исплате топлог оброка и регреса за све запослене који на то имају право

“Доследни смо и спремни за договор. Овакав однос државе сматрамо понижавањем просветних радника и то је разлог за хитне преговоре о побољшању материјалног статуса запослених.” – закључују из Уније синдиката просветних радника Србије.