Slobodna radna mesta u školama i liste tehnoloških viškova za školsku 2022/2023. godinu

avgust 31, 2022

Sistematizacija radnih mesta za š.g. 2022/2023. po Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje (“Cenusu”) prema potrebama koje proističu iz realizovanog upisa i formiranih odeljenja za školsku 2022/2023. i slobodna radna mesta u školi je data u ispisu po školama. Za svaku školu i za svako sistematizovano radno mesto ispisuju se četiri podatka: ukupna sistematizovana norma na radnom mestu, zbir normi za sva angažovanja u školi (i na određeno i na neodređeno), zbir normi angažovanja na neodređeno i ukupna norma slobodnih radnih mesta koja je dobijena je oduzimanjem norme zaposlenih na neodređeno u školi od ukupnog procenta norme koji škola ima sistematizovano za š.g. 2022/2023.

Lista slobodnih radnih mesta na dan 30.08.2022.god.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lista tehnoloških viškova i zaposlenih sa nepunom normom je data u nastavku za svakog zaposlenog. Identitet zaposlenog je zaštićen Identifikacionim brojem (ID zaposlenog) pod kojim su iskazani relevantni podaci, sa podatkom o procentu procentu teh. viška tj. nepune norme koje bi, prema novom CENUSU i upisanim odeljenjima imao u školskoj 2022/2023. ali pre preuzimanja tehnoloških viškova ili zaposlenih sa nepunom normom od strane neke druge škole. Osim ovog podatka dati su i podaci o školi u kojoj zaposleni radi, stepenu stručne spreme koji ima, radnom mestu na kojem je bio angažovan i predmetu koji predavao ako je nastavnik, te jeziku na kojem je obavljao posao obrazovanja.

Lista tehnoloških viškova na dan 30.08.2022.god.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Lista zaposlenih sa nepunom normom na dan 30.08.2022.god.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Slobodna radna mesta u školama i liste tehnoloških viškova za školsku 2022/2023. godinu"

  1. Smilja Čavić kaže:

    U kojoj skoli ima slobodno mesto nastavnika Tehnike i tehnologije?

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama