Шта ће се бодовати при упису у средњу школу?

Професори техничког и информатичког образовања (ТиО) траже да се резултати тог такмичења вреднују при упису у средње школе.

Они сматрају да је намером Министарства просвете да се вреднују само такмичења из предмета који се полажу на малој матури нанета неправда техничком образовању, јер само из тог предмета, поред музичког и ликовног, ученици не добијају додатне поене за освојено једно од прва три места на републичком такмичењу у осмом разреду.
Наставници траже да се списак предмета код којих ће се вредновати резултати ученика на такмичењима за упис у средњу школу допуни са ТиО и то за упис у средње стручне школе техничко-технолошке струке као што су: грађевинска, архитектонска, машинска, електротехничка, саобраћајна, дрвнопрерађивачка, графичка, бродарска, зуботехничка … Како сазнаје Данас, наставници ТиО ће свој захтев данас упутити Министарству.
– Изражавам своје велико неслагање са предлогом начина вредновања резултата такмичења ученика за упис у средњу школу. Техничко и информатичко образовање је мултидисциплинарни предмет са дугом традицијом. Такмичења из овог предмета су била опредељујућа за будући избор професије којом ће се бавити многим нашим признатим научним и високопозиционираним интелектуалцима, цењеним и признатим на светском нивоу. Такмичење из ТИО се одвија на четири нивоа (школско, општинско, окружно/градско и републичко) и једно је од најкомплекснијих и најзахтевнијих јер се реализује у два дела: теоријске провере знања и практичног рада на задатку. То је једино функционално такмичење, које пропагира Савет за образовање и науку Европске уније, где ученици применом својих стечених знања практично израђују конкретан производ, каже за Данас Зоран Лапчевић, наставник ТиО, који ће такође упутити приговор министру.
Он сматра да ће овај предмет још више добити на значају код професионалне оријентације ученика у најављеном дуалном систему образовања и њиховом опредељењу за средње стручне школе
– Невредновањем резултата такмичења ученика из ТИО драстично се нарушава и принцип равноправности и једнакости свих ученика у јединственом образовном систему у Србији. Такође долази до дискриминизације самог предмета ТИО који заузима важну улогу у укупном школском курикулуму код нас. Обезвређује се рад наставника и уложени труд за припрему ученика за такмичење. Поставља се логично питање да ли су ученици који учествују на такмичење из ТИО и само такмичење мање вредни? Ако је тако, онда га можда треба укинути? Који ће мотивациони фактор ученика да се такмиче, а наставника да их припремају за такмичење бити, пита Лапчевић.
На коментар Данаса да се убудуће неће вредновати још нека такмичења, попут оних које организује Математичко друштво “Архимедес”, Лапчевић каже да су та, као и такмичења из програмирања, роботике, шаха и поједина надметања из музике и спорта ванпредметна.
Шта ће се бодовати?
Како је Данас писао, резултати са међународних и републичких такмичења ученика осмог разреда ће се поново вредновати при упису у средње школе, али само из предмета које ђаци полажу на завршном испиту. Према предлогу Министарства просвете, прво место на међународном такмичењу доносиће 12 бодова, друго 10, а треће осам. Што се тиче републичког нивоа, за освојено прво место ученику следује шест поена, за друго четири, а треће два.
Пише: В. Андрић
 
Извор: Данас