Šta će se bodovati pri upisu u srednju školu?

31 marta, 2017

Profesori tehničkog i informatičkog obrazovanja (TiO) traže da se rezultati tog takmičenja vrednuju pri upisu u srednje škole.

Oni smatraju da je namerom Ministarstva prosvete da se vrednuju samo takmičenja iz predmeta koji se polažu na maloj maturi naneta nepravda tehničkom obrazovanju, jer samo iz tog predmeta, pored muzičkog i likovnog, učenici ne dobijaju dodatne poene za osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju u osmom razredu.
Nastavnici traže da se spisak predmeta kod kojih će se vrednovati rezultati učenika na takmičenjima za upis u srednju školu dopuni sa TiO i to za upis u srednje stručne škole tehničko-tehnološke struke kao što su: građevinska, arhitektonska, mašinska, elektrotehnička, saobraćajna, drvnoprerađivačka, grafička, brodarska, zubotehnička … Kako saznaje Danas, nastavnici TiO će svoj zahtev danas uputiti Ministarstvu.
– Izražavam svoje veliko neslaganje sa predlogom načina vrednovanja rezultata takmičenja učenika za upis u srednju školu. Tehničko i informatičko obrazovanje je multidisciplinarni predmet sa dugom tradicijom. Takmičenja iz ovog predmeta su bila opredeljujuća za budući izbor profesije kojom će se baviti mnogim našim priznatim naučnim i visokopozicioniranim intelektualcima, cenjenim i priznatim na svetskom nivou. Takmičenje iz TIO se odvija na četiri nivoa (školsko, opštinsko, okružno/gradsko i republičko) i jedno je od najkompleksnijih i najzahtevnijih jer se realizuje u dva dela: teorijske provere znanja i praktičnog rada na zadatku. To je jedino funkcionalno takmičenje, koje propagira Savet za obrazovanje i nauku Evropske unije, gde učenici primenom svojih stečenih znanja praktično izrađuju konkretan proizvod, kaže za Danas Zoran Lapčević, nastavnik TiO, koji će takođe uputiti prigovor ministru.
On smatra da će ovaj predmet još više dobiti na značaju kod profesionalne orijentacije učenika u najavljenom dualnom sistemu obrazovanja i njihovom opredeljenju za srednje stručne škole
– Nevrednovanjem rezultata takmičenja učenika iz TIO drastično se narušava i princip ravnopravnosti i jednakosti svih učenika u jedinstvenom obrazovnom sistemu u Srbiji. Takođe dolazi do diskriminizacije samog predmeta TIO koji zauzima važnu ulogu u ukupnom školskom kurikulumu kod nas. Obezvređuje se rad nastavnika i uloženi trud za pripremu učenika za takmičenje. Postavlja se logično pitanje da li su učenici koji učestvuju na takmičenje iz TIO i samo takmičenje manje vredni? Ako je tako, onda ga možda treba ukinuti? Koji će motivacioni faktor učenika da se takmiče, a nastavnika da ih pripremaju za takmičenje biti, pita Lapčević.
Na komentar Danasa da se ubuduće neće vrednovati još neka takmičenja, poput onih koje organizuje Matematičko društvo “Arhimedes”, Lapčević kaže da su ta, kao i takmičenja iz programiranja, robotike, šaha i pojedina nadmetanja iz muzike i sporta vanpredmetna.
Šta će se bodovati?
Kako je Danas pisao, rezultati sa međunarodnih i republičkih takmičenja učenika osmog razreda će se ponovo vrednovati pri upisu u srednje škole, ali samo iz predmeta koje đaci polažu na završnom ispitu. Prema predlogu Ministarstva prosvete, prvo mesto na međunarodnom takmičenju donosiće 12 bodova, drugo 10, a treće osam. Što se tiče republičkog nivoa, za osvojeno prvo mesto učeniku sleduje šest poena, za drugo četiri, a treće dva.
Piše: V. Andrić
 
Izvor: Danas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama