Šta je potrebno za upis u prvi razred za školsku 2022/2023

Epidemija nije pomerila standardne rokove niti promenila pravila za upis prvaka u školu, pa i se i ove godine roditelji dece rođene između 1. marta 2015. i 28. februara 2016. već sad pripremaju za upis svojih budućih školaraca.

Domovi zdravlja uveliko pozivaju roditelje da započnu sa sistematskim pregledima svoje dece, jer je to proces koji traje.

Sistematski pregled

Kao i prethodnih godina, procedura upisa počinje sistematskim pregledom koji je obavezan za sve predškolce. Prva „stanica“ je izabrani pedijatar, gde se obavlja osnovni pregled i merenje deteta. Ako je dete u tom trenutku zdravo, ono prima verovatno dve (od ukupno tri) revakcine koje se primaju u ovom periodu. Pošto se sve tri vakcine primaju u nadlakticu, preporučuje se da dete najpre primi dve, a treću nakon najmanje dve nedelje. Vakcine koje se primaju štite od: difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zaušaka, rubeole (crvenke). 

U međuvremenu, između vakcina, dete obavlja preglede i drugih specijalista i to:

  • Otorinolaringologa,
  • Oftalmologa,
  • Fizijatra,
  • Logopeda,
  • Stomatologa,

Dodatno, obavljaju se laboratorijske analize krvi i urina i uzimaju brisevi.

Ono što je ove godine uvedeno kao obavezan deo sistematskog pregleda u pojedinim opštinama je i EKG pregled. Deca koja ga nisu ranije obavljala zbog nekih sportskih pregleda mogu biti uplašena kad vide aparaturu, pa je dobro da ih pripremite i objasnite im da nije ništa bolno.

Kada se sve ovo obavi, ponovo se odlazi kod pedijatra, radi konačne potvrde da je dete spremno za upis.

Šta kaže Zakon

U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. U školskoj 2022/23. godini, upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2015. do 28. februara 2016. godine.

Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa zakonom. Dete koje ima od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Roditelju ili drugom zakonskom zastupniku dece koja su stasala za upis u prvi razred osnovne škole omogućeno je da iskažu interesovanje za upis deteta u određenu školu i to ličnim odlaskom u školu ili elektronskim putem definišu datum upisa i testiranja deteta. Od školske 2020/2021. godine roditeljima je omogućeno da elektronskim putem definišu datum upisa deteta u određenu osnovnu školu na teritoriji Srbije preko Portala eUprava.

Zahvaljujući elektronskoj usluzi eUpis roditelji ne donose dokumentaciju u školu, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti elektronskim putem. Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (izvod iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu) i upis. Nakon upisa deteta u školu, istog dana, psiholog, odnosno pedagog škole vršiće ispitivanje deteta.

Oni koji su se odlučili za upis deteta u školu koja ne pripada njihovoj teritoriji, zahteve je trebalo da podnesu školama do 1. februara.