Šta je u pravilniku za prevoz dece koji se primenjuje od septembra? Prevoznicima rok do 1. januara

Odredbe predviđaju ispravne sigurnosne pojasevi na svim sedištima, tapacirana sedišta, žuti autobus, propisanu uniformu


Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece počeće da se primenjuje od septembra, a primena pojedinih odredbi biće odložena kako bi prevoznici imali vremena da se za njih pripreme, ali samo do 1. januara umesto do 1. marta 2020. kako je ranije bilo predloženo, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Na insistiranje potpredsednice vlade i ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović, koja je odbila da potpiše pravilnik kojim je bilo predloženo odlaganje za više od pola godine odredbi za poseban linijski prevoz i koje su važne za bezbednost dece, primena tih odredbi biće odložena samo do januara. Te odredbe predviđaju, na primer, ispravne sigurnosne pojasevi na svim sedištima, tapacirana sedišta, žuti autobus, propisanu uniformu.

Pravilnik je, kažu u tom ministarstvu, donet u saradnji sa predstavnicima kabineta premijerke, MUP-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Imajući u vidu da je jedan od ciljeva postavljenih Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Srbije za period od 2015. godine do 2020. godine “ni jedno poginulo dete na putevima u Srbiji”, rešenja predviđena pravilnikom direktno doprinose ostvarivanju zacrtanog cilja, ističu u MGSI.

Nakon objavljivanja pravilnika, tom ministarstvu obratili su se pojedini prevoznici i pojedina udruženja prevoznika sa sugestijama i komentarima na tekst pravilnika u kojem, između ostalog, navode primedbu da je ostavljen kratak rok za usklađivanje tog poslovanja sa odredbama pravilnika. Posebno kada je u pitanju organizovani prevoz dece koji se obavlja kao poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe koji ima karakteristike posebnog linijskog prevoza.

Nakon razmatranja i analize dostavljenih komentara održan je sastanak predstavnika svih navedenih institucija koje su sarađivale prilikom izrade pravilnika na kome je predloženo da se izvrše određene izmene i dopune tog pravilnika u cilju propisivanja dužeg roka za usklađivanje sa odredbama pravilnika, kao i poboljšanja i preciziranja pojedinih odredbi.

Između ostalog, izmenama i dopunama pravilnika prvobitno je bilo predloženo odlaganje primene pojedinih odredbi do 1. marta 2020. kako bi prevoznici koji se bave organizovanim prevozom dece koji se obavlja kao poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe koji ima karakteristike posebnog linijskog prevoza, imali dovoljno vremena da se prilagode odredbama pravilnika.

Direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović je rekao Tanjugu da je do sada aktom Ministarstva prosvete na neki način bio uređen organizovani prevoz dece kada se radi o predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i da je donošenje pravilnika značajan korak unapred.

– Jer, se odnosi na organizovani prevoz dece ne samo u školama već i kada su u pitanju sportski klubovi, kulturno-umetnička društva i svi drugi vidovi organizovanog prevoza dece – naveo je Okanović.

Novina jesu, kaže, određeni dodatni uslovi u pogledu vozila i vozača.

– Ako pričamo o vozilima, najveća novina je da će autobus kojim se vrši organiovani prevoz dece morati da ima ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sedištima i da prevoz neće moći da se započne dok sva deca nisu vezana pojasevima. Inače, Zakon o bezbednosti saobraćaja određuje da na mestu gde postoji sigurnosni pojas putnik mora biti vezan. Tako da u tom smislu nije novina da će deca morati da budu vezana u toku vožnje, jer je to već uređeno važećim zakonom.

Takođe, novost je da vozač mora da ima određeno iskustvo, to jest vozačku dozvolu potrebne kategorije u trajanju od najmanje tri godine, čime će biti izbegnuto da neko ko je pre tri dana položio vozački ispit može odmah da vozi 50 dece na ekskurziju. Napominje da je neretka praksa kada su u pitanju predškolci da se troje dece stavlja na dva sedista, čime prevoznik štedi, a sa druge strane roditelji plaćau punu cenu vozne karte.

– To je nebezbedan i opasan vid prevoza dece. Pojas je veoma važan i kada je autobuski saobraćaj u pitanju, jer sprečava da prilikom prevrtanja nevezan putnik bude katapultiran iz autobusa, a potom najčešće prignječen od samog autobusa. Kod tih nesreća najviše putnika strada zbog nevezivanja pojasa. Deca će biti mnogo bezbednija ako budu vezana pojasem – upozorio je Okanović.

Kaže, takođe, da nije siguran i da će svi prevoznici koji organizuju školski prevoz dece, kada je reč o linijskom prevozu, stići do septembra da ofarabaju autobuse u žutu boju.

U poslednjih dvadesetak godina skoro svi međugradski autobusu imaju ugrađene sigurnosne pojaseve, a ukoliko nisu ispravni ili su demontirani, onda je to propust prevoznika, dodaje Okanović. Oni su, ističe, sve te godine morali da imaju ispravne pojaseve u svojim autobusima, pa se postavlja pitanje, ako sada traže dodatni rok za pojaseve, zbog čega je to tako.

– Ako pričamo o dodatnim uslovima u pogledu protiv-požarne zaštite, oni su identični sa uslovima za sve druge autobuse. Tu, ipak, možemo da postavimo pitanje da li je to u redu, jer ako vozite 50 dece starosti četiri godine koju treba evakuisati u slučaju požara na autobusu, a takvi požari se brzo šire, postavlja se pitanje da li vozač koji ima samo dva kilograma protiv-požarnog praha može da ugasi taj požar.

Okanović kaže da bi zato trebalo postaviti dodatne uslove u pogledu autobusa koji prevoze decu da moraju imati sistem za automatsko detektovanje i gašenje požara ili najmanje 18 kilograma praha za gašenje požara.

– Tako da je pravilnik tek prvi korak, najvažniji, ali otvoren je prostor za dalje unapređivanje uslova za organizovani prevoz dece – rekao je taj stručnjak za saobraćaj.

Napomenuo je da postojećim pravilnikom nije limitirana, recimo, starosna granica za autobuse, tako da se deca mogu prevoziti autobusima starim i 35 i 40 godina, kojih nažalost ima na našim putevima. Okanović zato očekuje da će u narednom periodu biti postavljeni i dodatni uslovi koji će doprineti većoj bezbednosti dece.

Izvor: Tanjug