Шта наставници добијају избором Едукиних уџбеника

Ове године издавачка кућа Едука излази са новом генерацијом уџбеника, радних материјала и дигиталних уџбеника за трећи разред основне школе. Избором Едукиних издања, поред основних уџбеника који на стваралачки и интерактиван начин прате нови План наставе и учења и оријентисани су ка остваривању прописаних исхода, ви бирате и:

 • пратећи додатни материјал који великим бројем градираних вежбања, провера и тестова омогућава адекватну организацију наставе и лако савладавање наставних садржаја;
 • дигиталне уџбенике на Мозаик платформи који на целовит и интерактиван начин, путем мултимедијалних садржаја, додатих интерактивних, игровних активности, вежби и тестова са повратним информацијама актуелизују и надограђују садржај штампаних уџбеника;
 • свеобухватну стручну подршку која је у штампаном и дигиталном облику доступна свим корисницима Едукиних уџбеника;
 • интернет портал са свеобухватном стручном подршком за учитеље: www.eduka–portal.rs.

Нове Едукине уџбенике прелистајте на овој страници Едукиног сајта.

Шта подразумева стручна подршка наставницима корисницима Едукиних издања?

Стручна подршка чини богат пакет дидактичко-методичких материјала који олакшавају рад, како у учионици, тако и током планирања и припремања наставе. Ево шта то конкретно подразумева:

Едукине дневне припреме уважавају потребу наставника за организовањем дигиталног часа, и све су допуњене упутствима за употребу дигиталне верзије уџбеника у настави.
Посебну вредност стручне подршке наши корисници налазе у додатним материјалима које добијају за одабрани предмет: Збиркама задатака МУДРИЦА и КОНТРОЛНИМ ВЕЖБАМА.

Посетите место добре образовне праксе

На www.eduka-portal.rs су, поред различитих садржаја корисних за наставу, постављени већ добро познати Ковчежићи знања за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво. То су наставни листови за вежбање и развој које учитељи корисници могу преузимати. Ове наставне листове од преко 300 прилога (наставних листића), развојног карактера учитељи добијају и на диску за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво.

Едукини дигитални уџбеници на Мозаик платформи

И ове године сваки Едукин штампани уџбеник има своју интерактивну дигиталну верзију. Уџбеници за трећи разред налазе се на МОЗАИК платформи а ево шта је важно да о њима знате:

 • усклађени су са новим Планом наставе и учења за трећи разред основне школе
 • Имају прегледно структуиран садржај доступан на свим екранима (десктоп и лаптоп рачунари, таблети, телефони)
 • имају висок ниво интерактивности (интерактивни налози и задаци у лекцијама и тестови за проверу, са повратном информацијом о тачности)
 • атрактивна графичка решења прилагођена су узрасту
 • мултимедијални садржаји: 3Д анимације, аудио-визуелни садржаји, галерије слика, филмови
 • дата је могућност индивидуланог додавања садржаја од стране наставника
 • подршка су штампаним уџбеницима, погодни за самостални рад ученика и рад на часу
 • праћени су подршком за наставника у виду припрема за час које садрже упутства за коришћење дигиталног уџбеника у настави
 • омогућавају једнако квалитетно репродуковање садржаја уџбеника и у офлајн форми, будући да се садржаји којима су уџбеници обогаћени могу претходно учитати и несметано користити и у просторима где нема интернет везе или је интернет веза слаба.

Завирите у демо верзије Едукиних дигиталних уџбеника за трећи разред на овом линку.