Шта родитељи мисле о онлајн настави (резултати истраживања)

Настава за ученике основних и средњих школа која се од почетка ванредног стања па до краја маја (за неке и мало дуже) одвијала у врло специфичним околностима, додатно је ангажовала све учеснике у том процесу – наставнике, родитеље и децу. Друштвене мреже недељама уназад пуне су коментара где неки показују задовољство сарадњом са учитељима своје деце, док су други незадовољни јер нису успевали да испрате, објасне, провере и пошаљу задатке своје деце на време.

Желели смо да сазнамо како је период онлајн наставе (који је својеврстан тест за неке будуће моделе образовања) изгледао из угла родитеља на које је сада ипак пао много већи терет када је реч о школским обавезама њихове деце.

У анкети коју смо спровели учествовало је укупно 3.270 родитеља деце школског узраста (основна и средња школа).

Утисци о пројекту онлајн наставе и укључености родитеља

Целокупним пројектом наставе на даљину задовољно је 36,5% родитеља, а веома задовољно њих 12%. Потпуно је незадовољно 22,2%, док њих 29,9% није незадовољно, али сматра да је то могло и боље.

Слично је и са ТВ наставом – 22,6% родитеља сматра да је била одлична, док 42,3% да сматра да је могла да буде и боља. Потпуно је незадовољно 10,3% родитеља, док четвртина испитаних није ни задовољна ни незадовољна.

Оно што је посебно интересантно јесу обавезе деце у овом периоду. Иако је сугестија из надлежног Министарства била да се деца не оптерећују превише, чак 69,4% родитеља сматра да су им деца имала више обавеза у периоду наставе на даљину него што је то случај у току редовне наставе.

Да су, као родитељи, били превише ангажовани око школских обавеза своје деце сматра 73,7% анкетираних, а врло сличан проценат, њих 70% верује да онлајн настава нема будућност већ да би деца требало да у школу иду као и до сада.

Поред тога што су слали урађене задатке наставницима, родитељи су преузели и улогу предавача, али и помагача у изради контролних задатака. Њих 48,8% тврди да су помагали деци приликом провера знања, али минимално, а 27% није помагало уопште. Да је понекад радило контролне задатке уместо детета признало је 2,7% родитеља, док је њих 23% изјавило да су деци помагали много.

Сарадња са наставницима

Посебно су интересантни резултати дела испитивања које се тиче сарадње са наставницима и учитељима. Свега 9,9% наставника је организовало видео-позиве или слало своје, снимљене лекције. Презентације и Јутјуб снимке слало је 35% наставника, а њих 8,7% деци је рекло да је довољно да прате ТВ наставу. Према резултатима анкете највише њих, чак 37,1% током наставе на даљину слало је само задатке. То значи да је тек нешто више од половине наставника током периода онлајн школе обављало наставни део посла.

Што се тиче сарадње са наставницима, резултати кажу да чак 35,3% родитеља сматра да је сарадња била одлична а наставник доступан, док је њих 33,3% сарадњу оценило коректном. Од укупног броја испитаних њих 13,9 сматра да је са већином наставника добро сарађивало, а незадовољство сарадњом изразило је 7,4% родитеља.

Када је реч о захтевима наставника, они су, према мишљењу 32,4% испитаних били разумни и наставници нису били престроги, док је 26,7% родитеља мишљења да су захтеви били превисоки.

Родитеље смо питали и шта им се није допало у онлајн настави, а чак 49,7% истакло је то што су деца била преоптерећена и родитељи имали превише обавеза око школе (48%). Никакве примедбе на онлајн наставу нема 18,6% родитеља који су учествовали у испитивању.

Од ствари које су им се код наставе на даљину допале, родитељи су истакли то што су имали бољу контролу над образовним процесом и могли више да буду уз дете (њих 37%), а 24,7% тврди да им се допало то што су боље упознали наставнике своје деце и видели колико се труде. Да им се баш ништа није допали тврди 27,1% испитаних.