Шта се мења у наставним плановима за први разред

Година 2018. јесте или би требало да буде преломна за српски образовни систем. Кад овог септембра прваци и петаци седну у клупе, учиће по измењеном плану и програму, из нових папирних уџбеника, а уз нове дигиталне уџбенике. О променама у плану и програму, овог пута за први разред, разговарали смо са Славицом Марковић, главном уредницом уџбеничких издања у издавачкој кући Креативни центар.

Да почнемо од најшире теме – предмета. Шта од онога што се досад учило остаје, а шта је избачено или је променило статус?
Највећи број изборних предмета избачен је из програма, односно ти предмети биће сведени на секције, док су у редовном програму остали предмети Грађанско васпитање и Верска настава. Предмет Физичко васпитање укључује и садржаје из здравственог васпитања и сада се назива Физичко и здравствено васпитање. Уопштено посматрано, промене у садржају програма за први разред нису велике. Највећа промена састоји се у томе што се акценат ставља на исходе, а не на садржаје. Нови програми оријентисани су ка овладавању функционалним знањима, ставовима и вештинама код ученика и усмерени су на процес учења и на оно што дете треба заиста да зна на крају школске године.
Можете ли нам рећи који је предмет претрпео највеће промене и које су то промене?
Највише промена претрпео је програм за српски језик. Новим програмом прописан је известан  број нових текстова за обраду, а граматички садржаји у извесној су мери олакшани.
А остали предмети?
Када је реч о осталим предметима, као што су, на пример, математика и Свет око нас, градиво је распоређено на начин који ће ученицима омогућити лакше савладавање градива и овладавање употребљивим знањима.
Да ли је Креативни центар припремио и наставне материјале у складу с новим планом и програмом?
Креативни центар је припремио нове уџбенике за први разред у складу с новим програмом наставе и учења и они су тренутно у процедури одобравања. Паралелно с тим, за наставнике спремамо детаљно разрађене наставне припреме са уграђеним образовним стандардима и годишње и месечне оперативне планове, а све у складу с новим програмом за први разред.
Примере наставних припрема за НОВЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ за српски језик, математику и Свет око нас за први разред можете преузети на нашем сајту www.kcskola.rs у делу Приручници и Припреме.
Захваљујући томе што смо помно пратили употребу наших уџбеника и током свих ових година спроводили њихову евалуацију, добили смо низ корисних сугестија од наставника и родитеља, па смо се трудили да те примедбе уважимо и уградимо их у наше нове уџбенике. Највише измена претрпео је Буквар, који је сигурно најважнији уџбеник за сваког првака. Наш нови Буквар сада је у већем формату и пружа више прегледног простора за рад. Књига је организована тако да даје могућност поступне или убрзане обраде слова – једно слово или два слова на једном часу – у зависности од тога шта наставник жели. Када је о простору за писање реч, велике и мале линије за писање слова усклађене су у потпуности с линијским системом какав постоји у свескама. Повећан је и број графомоторичких вежби које служе за савладавање техника писања. Трудили смо се да илустрације, које су једна од најважнијих структурних компоненти буквара, олакшавају разумевање текста и да  буду подстицајне за ученике.

Да ли очекујете да ће ваши уџбеници донети промене у начину рада и олакшати посао деци и наставницима?
Сигурни смо да хоће јер је то и до сада било тако. Усмереност ка исходима подразумева овладавање знањима која се могу применити. Ми смо одувек у нашим уџбеницима управо на томе инсистирали. Ученици који користе наше уџбенике стичу дугорочна знања – усвојена знања се не заборављају,  већ се у будућности примењују и повезују с новим знањима. Примера ради, наши уџбеници из српског језика осим упознавања с књижевним програмом омогућавају овладавање различитим вештинама неопходним за живот – писање различитих врста текстова, јавни говор и слично, а све су то функционална знања. Управо због тога наши уџбеници могу бити прави избор за наставника који је суочен с бригом око тога како да одговори на нове захтеве програма наставе и учења.
Поред тога, Креативни центар ће од наредне школске године имати у понуди и дигиталне материјале, који су важан додатак традиционалним методама учења и који пружају програме за индивидуално учење и проверу знања у школи и код куће.