Šta se menja u nastavnim planovima za prvi razred

22 marta, 2018

Godina 2018. jeste ili bi trebalo da bude prelomna za srpski obrazovni sistem. Kad ovog septembra prvaci i petaci sednu u klupe, učiće po izmenjenom planu i programu, iz novih papirnih udžbenika, a uz nove digitalne udžbenike. O promenama u planu i programu, ovog puta za prvi razred, razgovarali smo sa Slavicom Marković, glavnom urednicom udžbeničkih izdanja u izdavačkoj kući Kreativni centar.

Da počnemo od najšire teme – predmeta. Šta od onoga što se dosad učilo ostaje, a šta je izbačeno ili je promenilo status?
Najveći broj izbornih predmeta izbačen je iz programa, odnosno ti predmeti biće svedeni na sekcije, dok su u redovnom programu ostali predmeti Građansko vaspitanje i Verska nastava. Predmet Fizičko vaspitanje uključuje i sadržaje iz zdravstvenog vaspitanja i sada se naziva Fizičko i zdravstveno vaspitanje. Uopšteno posmatrano, promene u sadržaju programa za prvi razred nisu velike. Najveća promena sastoji se u tome što se akcenat stavlja na ishode, a ne na sadržaje. Novi programi orijentisani su ka ovladavanju funkcionalnim znanjima, stavovima i veštinama kod učenika i usmereni su na proces učenja i na ono što dete treba zaista da zna na kraju školske godine.
Možete li nam reći koji je predmet pretrpeo najveće promene i koje su to promene?
Najviše promena pretrpeo je program za srpski jezik. Novim programom propisan je izvestan  broj novih tekstova za obradu, a gramatički sadržaji u izvesnoj su meri olakšani.
A ostali predmeti?
Kada je reč o ostalim predmetima, kao što su, na primer, matematika i Svet oko nas, gradivo je raspoređeno na način koji će učenicima omogućiti lakše savladavanje gradiva i ovladavanje upotrebljivim znanjima.
Da li je Kreativni centar pripremio i nastavne materijale u skladu s novim planom i programom?
Kreativni centar je pripremio nove udžbenike za prvi razred u skladu s novim programom nastave i učenja i oni su trenutno u proceduri odobravanja. Paralelno s tim, za nastavnike spremamo detaljno razrađene nastavne pripreme sa ugrađenim obrazovnim standardima i godišnje i mesečne operativne planove, a sve u skladu s novim programom za prvi razred.
Primere nastavnih priprema za NOVE NASTAVNE JEDINICE za srpski jezik, matematiku i Svet oko nas za prvi razred možete preuzeti na našem sajtu www.kcskola.rs u delu Priručnici i Pripreme.
Zahvaljujući tome što smo pomno pratili upotrebu naših udžbenika i tokom svih ovih godina sprovodili njihovu evaluaciju, dobili smo niz korisnih sugestija od nastavnika i roditelja, pa smo se trudili da te primedbe uvažimo i ugradimo ih u naše nove udžbenike. Najviše izmena pretrpeo je Bukvar, koji je sigurno najvažniji udžbenik za svakog prvaka. Naš novi Bukvar sada je u većem formatu i pruža više preglednog prostora za rad. Knjiga je organizovana tako da daje mogućnost postupne ili ubrzane obrade slova – jedno slovo ili dva slova na jednom času – u zavisnosti od toga šta nastavnik želi. Kada je o prostoru za pisanje reč, velike i male linije za pisanje slova usklađene su u potpunosti s linijskim sistemom kakav postoji u sveskama. Povećan je i broj grafomotoričkih vežbi koje služe za savladavanje tehnika pisanja. Trudili smo se da ilustracije, koje su jedna od najvažnijih strukturnih komponenti bukvara, olakšavaju razumevanje teksta i da  budu podsticajne za učenike.

Da li očekujete da će vaši udžbenici doneti promene u načinu rada i olakšati posao deci i nastavnicima?
Sigurni smo da hoće jer je to i do sada bilo tako. Usmerenost ka ishodima podrazumeva ovladavanje znanjima koja se mogu primeniti. Mi smo oduvek u našim udžbenicima upravo na tome insistirali. Učenici koji koriste naše udžbenike stiču dugoročna znanja – usvojena znanja se ne zaboravljaju,  već se u budućnosti primenjuju i povezuju s novim znanjima. Primera radi, naši udžbenici iz srpskog jezika osim upoznavanja s književnim programom omogućavaju ovladavanje različitim veštinama neophodnim za život – pisanje različitih vrsta tekstova, javni govor i slično, a sve su to funkcionalna znanja. Upravo zbog toga naši udžbenici mogu biti pravi izbor za nastavnika koji je suočen s brigom oko toga kako da odgovori na nove zahteve programa nastave i učenja.
Pored toga, Kreativni centar će od naredne školske godine imati u ponudi i digitalne materijale, koji su važan dodatak tradicionalnim metodama učenja i koji pružaju programe za individualno učenje i proveru znanja u školi i kod kuće.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


3 komentara na "Šta se menja u nastavnim planovima za prvi razred

 1. B kaže:

  A koji su to, u suštini, novi zahtevi nastave i učenja? Tehnološki? I kakvu ste to novu nastavu i učenje osmislili? Tehnološku? Šta je tu danas novo osim nastavnog sredstva i nastavnog medija? Potrebno je prodati proizvod, zar ne? Jer, sve je tržište danas, zar ne? Pa u kapitalizmu smo i to liberalnom, zar ne? Ni manje države ni više izdavača udžbenika. Mrtva trka u brojnosti, između njih i stranih banaka u ovoj zemlji. i svi “kreativni” i zabrinuti do guše za naše “ishode”. Zašto? pa zbog sopstvenog ishoda – profita.

  1. Sanja kaže:

   Puka istina. Svaka cast na komentaru. Bitno je sto bilje prodati proizvod i profitirati

 2. Majka prvaka kaže:

  Fizičko vaspitanje i ranije bilo Fizičko zdravstveno vaspitanje, a izborni predmeti su takođe bili u okviru sekcija. Ne znam sta to sada “menjate” osim sto vraćate sve kako je bilo 80.-90-ih. Zašto smanjujete gramatiku? Obimna bila, je l’? A deca nepismena…. Samo se reklamirate svi. Grozno.

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama