Šta treba znati o polaganju male mature

15 juna, 2016

Kad počne ispit, škola se zaključava, a u njoj ostaju samo dežurni nastavnici. – Istovremeno sa đacima, posebna komisija nastavnika rešavaće test u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kako bi se predvidele sve nejasnoće posebno u delu koji predviđa različite odgovore učenika i načine rešavanja zadataka

Oko 70.000 osmaka u Srbiji u sredu će od devet do 11 časova rešavati test iz srpskog jezika. Đaci mogu da osvoje najviše 10 poena, a rešavaće 20 zadataka. Prema uputstvu Ministarstva prosvete koje je prosleđeno roditeljima, đacima i nastavnicima, maturanti treba da dođu u školu najkasnije u osam časova i 15 minuta, kako bi sa odeljenskim starešinom u bazi podataka proverili ispravnost svojih ličnih i podataka o uspehu tokom školovanja.
Kašnjenjem se smatra ako uđu u školu do devet časova i 30 minuta i u tom slučaju direktor procenjuje da li je docnjenje opravdano i da li će učeniku dozvoliti da polaže maturu. Ukoliko đak dođe posle pola deset ili direktor proceni i da je neopravdano zakasnio, učenik će moći da polaže završni ispit u drugom roku. Učenici mogu da unesu samo đačku knjižicu da overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu. Od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda / osvežavajući napitak, a sve ostalo se obavezno odlaže u poseban prostor.
U slučaju da ne poštuju propisana pravila, maturanti mogu da budu udaljeni iz učionice i biće im upisano nula bodova. To znači da će ponovo moći da polažu u drugom roku. Za vreme testa, u školi mogu da budu nastavnici koji su određeni kao dežurni, što znači da je zabranjen ulaz i roditeljima, odnosno starateljima. O tome gde će maturanti polagati završni ispit, procenjuje školska komisija na osnovu prostornih mogućnosti škole. Predviđena su tri scenarija – da svi učenici polažu završni ispit u jednoj prostoriji (fiskulturna sala, školski hol, svečana sala), zatim da đaci budu raspoređeni u dve-tri velike prostorije, ili da učenici polažu završni ispit u jednoj prostoriji u najbližoj srednjoj školi ili drugom objektu (sportska hala, dom kulture)…
Klupe se raspoređuju tako da udaljenost u svakom smeru bude najmanje 1,2 m i tako da dežurni nastavnici mogu da prođu između svake dve klupe. U svakoj klupi sedi po jedan učenik, na sredini. Na svakoj klupi biće zalepljen papir sa rednim brojem klupe, koji odgovara rednom broju učenika sa Jedinstvenog spiska učenika poređanih po azbučnom redu. Pre početka testa, jedan od dežurnih nastavnika objasniće učenicima proceduru na ispitu, a posebno im skrenuti pažnju da ne pišu svoje podatke na testu niti na kovertama, već da samo popune identifikacione kartice (predmet koji polažu, ime, ime roditelja odnosno staratelja i prezime, identifikacioni broj, adresu i naziv osnovne škole).
– Ispit traje dva sata, što znači da đaci ne treba da žure, već da najpre pažljivo pročitaju uputstvo na testu. Preporučljivo je da odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju, plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom, neće priznavati pri bodovanju. Preporučljivo je da prvo urade zadatke koje znaju – objašnjavaju u Upisnoj komisiji.
Po završetku  rada, kad žele da predaju test, učenici treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da nakon predaje testa napuste učionicu da ne narušavaju rad drugih učenika. I kao što učenici ne smeju da napuštaju prostoriju, tako ni dežurni nastavnici ne mogu da izlaze sa dežurstva za vreme testa. Ukoliko se ukaže potreba da se pozove predsednik Školske komisije ili da se učenik otprati do toaleta, za to će biti zadužen rezervni dežurni nastavnik u prostoriji u kojoj se polaže ispit, odnosno dežurni nastavnik ispred prostorije.
Dežurni nastavnici ne smeju da prave nikakve intervencije na testovima učenika, ne smeju da razgovaraju međusobno, ne smeju da koriste mobilne telefone, niti na bilo koji drugi način narušavaju red učenika u rešavanju testa. U uputstvu direktorima, Ministarstvo prosvete je navelo da dežurni nastavnici ne mogu biti nastavnici matematike (na dan polaganja matematike) i srpskog jezika (na dan polaganja srpskog jezika), kao ni nastavnici  biologije, fizike, hemije, geografije i istorije (na dan polaganja kombinovanog testa).
Istovremeno sa đacima, posebna komisija nastavnika rešavaće test u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kako bi se predvidele sve nejasnoće posebno u delu koji predviđa različite odgovore učenika i načine rešavanja zadataka. Na dan ispita dežuraće i autori testova, kao i u dane za podnošenje prigovora, negde gde će da odredi Republička komisija, i gde će biti na raspolaganju za sva potrebna tumačenja. U četvrtak je na redu test iz matematike, a uz đačku knjižicu, maturantima je dozvoljeno da unesu samo grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.
——————

Zabranjeno:

– korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, papira
– razgovor među učenicima
– prepisivanje
– „konsultovanje” sa drugarima

Dozvoljeno:

– đačka knjižica
– grafitna i plava hemijska olovka
– gumica
– voda / osvežavajući napitak

 
Autor: Sandra Gucijan
 
Izvor: politika.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama