Суспензија ђака – како ће изгледати и које су обавезе родитеља, а које школе и наставника

У Скупштини Србије недавно је усвојено неколико нових закона, и то Закон о основама система образовања и васпитања – ЗОСОВ, Закон о основном образовању и Закон о средњем образовању.

Измене које су унете односе се пре свега на одржавање дисциплине и спречавање насиља. Примера ради, нова правила предвиђају могућност да директор донесе одлуку о удаљавању ученика са наставе, уколико учини тежу повреду дисциплине. У овакве прекршаје спада уношење дроге, алкохола или оружја у школу, малтретирање других ученика. Суспензија са наставе може трајати минимално пет дана, а максимално до окончања дисциплинског поступка.

Foto: Canva

Међутим, удаљавање с наставе не значи да ученик губи право на образовање у данима одсуства. Ученик, заправо, након што директор донесе решење о удаљавању, прелази на онлајн наставу.

“Директор школе након процене Тима за заштиту у школи, доноси решење о удаљењу ученика. Удаљење ученика није казна, то је мера која је у интересу смиривања ситуације у школи као и смањења напетости у школи. Ова мера предвиђена је као превентива која треба да се позитивно одрази на понашање ученика и на сам рад школе”, каже за Euronews Србија Роберт Џунић, члан Управног одбора Друштва директора Србије и Радне групе за спречавање насиља у школама.

За време трајања мере удаљења са наставе, родитељ ученика и ученик дужни су да се информишу о току наставе, а школа је у обавези да ученику достави материјал за рад како би се обезбедио континуитет у процесу наставе.

“Самим тим уважена су права ученика на наставни процес, те се удаљење ученика, односно његово одсуство не сматра неоправданим изостанцима. Његово одсуство третира се као учење на даљину, односно, онлајн настава. Ова мера је превентивног карактера која у тешким ситуацијама даје време школи за праведно и законско поступање, а самом ученику да укаже на важност поштовања правила у школи и испуњавања обавеза ученика”, објашњава Џунић.

Додаје да ова мера обавезује родитеље на активно учешће у свим облицима појачаног васпитног рада са учеником као и члан закона који дефинише одговорност родитеља.

Такође, међу новинама је и бројчана оцена из владања од другог разреда основне школе и она улази у просек и утиче на општи успех ученика, као и немогућност исписивања ученика из школе до окончања васпитно-дисциплинског поступка, који сада мора бити завршен у краћем року. То би требало да спречи досадашње злоупотребе. Наиме, у највећем броју случајева су деца која направе тежу повреду пролазила без последица јер, ако се одмах по покретању дисциплинског поступка испишу из школе у којој су направили преступ, поступак се аутоматски прекида. Истовремено, ученик се може уписати у нову школу која, онда, нема основа да покрене поступак. Тако деца, ма колики преступ био, пролазе потпуно некажњено.

Ипак, новина о којој се највише говорило је повећање минималне новчане казне за родитеље деце која направе повреду обавезе, са 5.000 на 10.000 динара и са 30.000 на 40.000 динара. У току дисциплинског поступка школе имају обавезу да интензивирају сарадњу са МУП-ом, Центром за социјални рад, локалном заједницом. С обзиром на то да до сада ниједна таква казна никад није изречена, упитна је и сврха повећања износа.