Tačni odgovori na najkraći test inteligencije

Pitanja:

1) Lopta i reket za tenis zajedno koštaju 1 dolar i 10 centi. Reket je skuplji od lopte za jedan dolar. Koliko košta lopta?

2) Pet mašina u fabrici tekstila proizvede pet stvari za pet minuta. Za koliko minuta će 100 mašina napraviti 100 stvari?

3) Na jezeru rastu lokvanji. Svaki dan se njihov broj udvostručuje. Poznato je da će lokvanj u potpunosti prekriti čitavu površinu jezera za 48 dana. Koliko dana je potrebno lokvanju da pokrije polovinu jezera?

Najčešći odgovori su 10 centi, 100 minuta i 24 dana, ali to nije tačno. Tačni odgovori su pet centi, pet minuta i 47 dana.