Током ванредног стања, поједине школе нису организовале наставу за децу која раде по ИОП-у

Током ванредног стања неке школе нису организовале наставу за децу са потешкоћама у учењу, тврде родитељи који су се јавили ЦИНС-у, иако су то морале да ураде. Тамо где се такозвана настава по индивидуалном образовном плану (ИОП) одвијала било је много проблема – поједини наставници нису слали задатке, деца нису добијала адекватне материјале, недостајали су технички услови да прате наставу, а родитељи замерају и што рад деце са стручним лицима није настављен, макар онлајн.

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школе су морале да организују наставу по ИОП-у и у ванредном стању, а наставници је требало да израде посебне материјале за ђаке којима је то потребно. Ипак, како Центар за истраживачко новинарство Србије (ЦИНС) сазнаје – најмање девет основних и средњих школа су се оглушиле о ову наредбу.

Од 98 родитеља и старатеља који су одговорили на ЦИНС-ов упитник, сваки седми је навео да се настава по ИОП-у уопште не спроводи у време ванредног стања. Уместо тога, неки су материјале за рад са децом или савете добијали од удружења, личних пратилаца или дефектолога.

Већина школа које су децу оставиле без ИОП-а, наводе испитаници, за то није дала јасно образложење.

Да се настава реализује делимично рекло је 11 од 98 родитеља – њиховој деци су само неки наставници слали задатке.

Од 73 родитеља чија деца јесу наставила да се школују према за њих посебно израђеном плану, њих 57 сматра да у реализацији програма постоје проблеми.

Многи нису добили адекватне материјале, не могу да ускладе време рада и време потребно да дете савлада градиво, а нека деца немају ни техничке услове да прате наставу. Деци недостаје и рад са стручним лицима, као и лични контакт са вршњацима и наставницима.

Психолошке подршке у већини школа нема

Већини родитеља који су попунили ЦИНС-ов упитник психолошка подршка није омогућена – тако се изјаснио 71 родитељ, односно старатељ, од 98 колико је попунило упитник.

„Врло битан елемент подршке у новонасталој ситуацији је психолошка подршка родитељима деце која раде по ИОП-у, јер су ове породице у кризним временима још осетљивије“, наводи се у једном од саопштења Министарства просвете.

Са овиме се слаже Наташа Милојевић, психолошкиња и експерткиња за инклузивно образовање. Она за ЦИНС објашњава да су стручњаци ту да додатно помогну детету да се укључи у активности, да напредује и постане што самосталније.

Ако постоји континуитет у подршци родитељима, онда то само треба да се настави онлине, сматра Милојевић.