У просвети и два директора вишка

Међу сувишнима највише наставника енглеског, физичког, ликовног, музичког, историје, географије… – Има и два директора вишка, али и по један књижничар, магационер и дактилограф

 

Ли­сте са но­вим пре­се­ком ста­ња ажу­ри­ра­ће се го­то­во сва­ко­днев­но

Очи просветних радника упрте су у спискове радника за чијим ангажовањем више нема потребе, запослених са непуном нормом, слободних радних места, који су за предстојећу школску годину почели да се објављују на сајту ресорног министарства. Прво што виде је листа технолошких вишкова. Закључно са јучерашњим изменама, она броји 4.572 особе. Међу њима су наставници, учитељи, психолози, педагози, школски секретари, домари, чистачице…Највише је прекобројних наставника – 3.786, који предају различите предмете у основним, средњим, музичким, балетским школама…
Прочитајте и Šarčević: Lažnim odeljenjima se ne mogu čuvati radna mesta
У друштву технолошки сувишних најбројнији су наставници енглеског језика (303), физичког васпитања (293), ликовне културе (263), музичког (255), историје (249), географије (231), биологије (221), српског језика и књижевности (208). Супротно увреженом мишљењу да нема довољно предавача физике и математике, међу вишковима их заједно има више од две стотине, а ту је и 162 њихових колега који предају рачунарство и информатику. Око стотину наставника социологије и психологије, на истом је списку „непотребних”, као и 84 предавача грађанског васпитања. У верској настави шесторо је вишак. У разредној настави, за млађе школарце, на листи технолошких вишкова има више од 100 учитеља.
Прочитајте и Slobodna radna mesta u školama za školsku 2017/2018. godinu
Списак обухвата све запослене у школама, не само просветне раднике, па се међу прекобројнима налази и 91 чистачица, 70 домара, 29 кафе куварица и сервирки, 14 техничко-помоћних радника и 11 кувара-посластичара. Евиденција показује да у кућама знања као вишак раде и четири социјална радника, осам логопеда, 13 дефектолога, 28 психолога и 57 педагога. И у администрацији има сувишних, око 120 задужених за финансијске и рачуноводствене послове и 19 секретара.
Има и два директора вишка, али и по један књижничар, магационер и дактилограф.
Технолошки вишкови су људи за чијим ангажовањем често делимично, а некада и потпуно, престаје потреба, а међу њих 4.572 има 459 запослених који су вишак сто одсто, што за учитеље и наставнике значи да немају ниједан час у распореду.
За технолошке вишкове у образовању који желе да узму отпремнину и напусте систем просветна власт понудила је социјални програм. Максимална новчана накнада за одлазак са радног места у просвети износи 964.354 динара. Прве отпремнине су подељене, а надлежни процењују да их може бити исплаћено укупно 1.200.
Прочитајте и Skoro četiri i po hiljade onih koji su višak mogu da se prijave na 27.000 slobodnih radnih mesta u prosveti
На листи запослених с непуном радном нормом, где су, на пример, наставници који годинама раде са 30, 50, 70 одсто фонда часова, тренутно се налази 7.292 просветара. Списак слободних радних места је најдужи, са 26.738 пуних или делимичних наставничких норми које показује евиденција. Листа не показује да та места у ствари углавном нису упражњена и да на њима раде наставници који су запослени на одређено време, махом због забране запошљавања која траје већ три и по године. На предочена слободна места могу да конкуришу технолошки вишкови и запослени с непуном нормом. Листе са новим пресеком стања ажурираће се и објављивати готово свакодневно, а посао је директора школа да расположивим кадром са ових спискова попуне упражњена радна места.
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић
Извор:Политика