Ублажити прелаз са разредне на предметну наставу

 
У Министарству просвете истичу да ће се део недостајућих садржаја за будући обавезни предмет информатика и рачунарство обезбедити кроз електронске додатке, који ће наставницима и ученицима бити доступни преко мудл платформе “Дигитална ризница”
Одлагање јавне расправе о сету образовних закона због одржавања председничких избора, отворило је питање да ли ће се то догодити и са најављеним променама које од септембра треба да стартују од петог разреда основне школе. Како незванично сазнајемо у Министарству просвете, увођење информатике као обавезног предмета није под знаком питања, што је једна од кључних новина која од идуће школске године чека ученике петог разреда.
Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) управо завршава предлоге новог наставног плана за други циклус основног образовања и новог програма за пети разред, које по важећим законским решењима доноси Национални просветни савет (НПС). Каква ће бити одлука Савета тешко је прогнозирати, посебно у светлу отвореног спора са просветном влашћу, због њихове идеје да се новим Законом о основама система образовања и васпитања НПС практично сведе на саветодавни орган.
Међутим, министар просвете Младен Шарчевић, рачунајући на могуће опструкције и пре него што је “процурела” у јавност радна верзија нацрта кровног закона, најављивао је да ће, у случају да предлог ЗУОВ-а не добије зелено светло НПС-а, искористити законску могућност и сам донети поменуте документе. Наиме, члан 24 закона даје могућност да, ако НПС најкасније у року од три месеца од пријема материјала не донесе акт из своје надлежности, њега може донети министар.
Без значајних промена
Очекује се да предлоге новог плана и програма за пети разред НПС добије током марта, а Савет треба да их усвоји до маја и да буду објављени током јуна, да би школе стигле да се припреме за наредну школску годину.
У ишчекивању са каквим предлозима ће изаћи стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања, у јавности се отворило и питање да ли ће се радити нови уџбеници за пети разред, а пре свега за информатику која сада треба да постане обавезан предмет. Поједине издавачке куће већ су почеле да припремају рукописе на основу иновираног програма изборног предмета информатика и рачунарство, који је НПС усвојио у јуну прошле године, када предлог о обавезној информатици није добио “зелено светло” тог тела.
У Министарству просвете кажу за Школски портал да се неће радити нови уџбеници за пети разред и да ће школе користити постојеће, с обзиром на то да неће бити значајних промена у наставним садржајима. Други разлог је недовољно времена за припрему и прегледање рукописа нових уџбеника, а трећи што уџбеници које су школе изабрале за ову школску годину важе још две наредне. То практично значи да рукописи које издавачи евентуално предају по доношењу новог плана и програма за пети разред могу најраније да буду спремни за школску 2018/19. годину. С обзиром на то да је планирано да ЗУОВ до краја 2017. изађе са предлозима нових наставних програма за шести, седми и осми разред, очекује се да ће се тада радити и нови уџбеници.

Растерећење садржаја
Гордана Мијатовић, помоћница директора Завода за унапређивање образовања и васпитања, истиче да нови наставни програм за све предмете у петом разреду на којем раде није дијаметрално супротан важећем и да се уџбеници који су сада у систему могу користити. Тржиште уџбеника за основну школу је, додаје, покривено и неће се стати са наставом ако се не објаве нови уџбеници, а усвоји нови наставни план и програм за пети разред. Напомиње да ће у том програму бити одређеног растерећења садржаја, али да је главна промена настава усмерена на исходе, односно шта ученик треба да зна по завршетку петог разреда.
– Исходи ће бити пропраћени садржајима који су препоручени, јер је исходна “прича” степеница изнад садржајне и говори о томе да је наставник аутономан у реализацији наставе, да он поред уџбеника може да користи и друге изворе. Идеја је да се настава не фокусира на предавање по уџбенику, већ да је наставник аутономан у одабиру метода рада којима ће обезбедити да ученици на крају петог разреда достигну дефинисане исходе, а препоручене садржаје који ће му у томе помоћи може да припрема сам, да користи мултимедијалне материјале са интернета, школску библиотеку, медије, стручну литературу…Одобрени уџбеник је основно дидактично средство за ученика ( не за наставника), али никако једино које треба да користити за реализацију наставе и достизање жељених исхода – објашњава за Школски портал Гордана Мијатовић.
Као посебну вредност истиче ангажовање учитеља и наставника Учитељског факултета у изради предлога новог програма, са циљем да се ублажи прелаз са разредне на предметну наставу.
Коментаришући информацију да су неки издавачи почели да припремају уџбеник за информатику за пети разред на основу програма који је усвојен летос, али за тај предмет као изборни, јер се помиње да ће он важити и за обавезну информатику, из ЗУОВ-а поручују да је то погрешан редослед корака.
– Програм који је летос усвојен за изборни предмет информатика и рачунарство по концепту и форми није сасвим у складу са програмом за све друге предмете за пети разред које смо радили. У предложеном програму изборног предмета, у појединим областима су измешани исходи и садржаји, поједини исходи нису у складу са узрастом ученика, а упутство наставницима за реализацију наставе је недовољно инструктивно. Наш предлог је био да се постојећа концепција и идеја тог програма задржи, али да се методички уобличи и логички повеже са другим наставним предметима због достизања међупредметних компетенција. Веома је битно наставницима објаснити разлику између наставе усмерене на исходе и наставе усмерене на садржаје. Издавачи треба да сачекају објављивање новог обавезног програма информатике да би имали све релевантне информације које им могу бити од користи да припреме квалитетне уџбенике који ће задовољити стандарде квалитета и бити интересантни ученицима. У међувремену, нема никаквих сметњи да се од септембра изводи настава информатике као обавезног предмета, јер ће поменута методичка упутства бити једна врста помоћног средства наставницима, а сем тога на тржишту постоје раније одобрени уџбеници који такође могу да се користе и који покривају један део градива – наводи Мијатовићева.
Електронски додаци
У Министарству просвете истичу и да ће се део недостајућих садржаја за будући обавезни предмет информатика и рачунарство обезбедити кроз електронске додатке, који ће наставницима и ученицима бити доступни преко мудл платформе “Дигитална ризница”. Министарство трговине, туризма и телекомуникација финансира два пројекта – “Програмирање за основце” Друштва за информатику Србије и “Визуелно програмирање за основце” Мудл мреже Србије, у оквиру којих ће бити обезбеђени материјали за подршку за област рачунарство у будућем обавезном предмету, а којем “припада” приближно половина часова.
– Пројекти би требало да резултирају упутствима за наставнике и ученике за пети и шести разред, као и видео туторијалима за сваку од лекција, што ће омогућити реализацију наставе рачунарства. Што се тиче информатичког дела, разноврсни наставни материјали већ су урађени у склопу прошлогодишњих припрема за увођење информатике као обавезног предмета и њих наставници могу преузети са мудл платформе Министарства просвете. Све ово не спутава издаваче да пишу уџбенике, јер што је већи број материјала већа је могућност да наставници изаберу шта им одговара – каже за Школски портал Бојана Сатарић, из Друштва за информатику Србије, иначе професорка у Средњој школи за економију, право, администрацију и туризам.
Предузетништво
Што се тиче предузетништва, за које је било говора да ће се изучавати кроз техничко образовање, у ЗУОВ-у објашњавају да то неће бити посебна тема за коју је потребно поглавље у уџбенику. Реч је наиме, о преузетничком начину мишљења и поступања које је дефинисано кроз исходе у више предмета, а не само техничког образовања, а да би ученици предузетничке вештине савладали није им потребан уџбеник.
Весна Стаменић
 
Извор: skolskiportal.rs