Učite svoje dete da ima poverenja u svoj sud ako želite da izraste u samopouzdanu osobu

Iako je vrlo verovatno da će dete intuitivno znati sta u određenoj situaciji jeste ili nije dobro, ono će radije potisnuti svoje viđenje i prihvatiti viđenje roditelja.

Mala deca imaju ogromno poverenje u svoje roditelje i figure od autoriteta, jer od roditelja zavisi njihov opstanak.

Ako želite da vaše dete stasa u osobu koja ima poverenja u sebe, bitno je da saslušate i uvažite detetivo viđenje određene situacije, da potvrdite ono sto je u detetovom viđenju tačno i blagonaklono ispravite ono sto je pogrešno, da pružite nove informacije.

Mi ljudi smo od rođenja obdareni sposobnošću da procenjujemo ono sto percipiramo. Malom detetu samo fale informacije i razvijeniji način obrade informacija.

Učite svoje dete da ima poverenja u svoj sud ako želite da izraste u samopouzdanu osobu.

Umesto da mu namećete svoje viđenje, razgovarajte sa detetom. Dođite zajedno do odgovarajućeg suda.

Ana Milanović, psiholog i TA savetnik