Уџбенике ће бирати искључиво школе, предвиђа нови закон

Савет родитеља убудуће ни формално неће учествовати у избору уџбеника, предвиђено је изменама Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ), које је пре неколико дана усвојио парламент, пише Данас.

Тиме је практично Министарство просвете одговорило на захтев заштитника грађана Зорана Пашалића који је летос затражио од просветне власти да усклади одредбе кровног закона у образовању (ЗОСОВ) и Закона о уџбеницима, како би јасно била дефинисана улога Савета родитеља у поступку одабира школских књига.

Пашалић је, подсетимо, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада ресорног министарства и ОШ „Ослободиоци Београда“, након притужби дела родитеља ученика ове осмолетке, који су били незадовољни што школа није одобрила да се користе бесплатни уџбеници за поједине предмете Фондације „Алек Кавчић“.

Заштитник грађана је указао да су прописи у колизији, пошто Закон о уџбеницима предвиђа да школа бира уџбенике и о томе обавештава Савет родитеља, док ЗОСОВ-а каже да Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника.

Из Министарства просвете су још тада за Данас наговестили да би усклађивање закона могло ићи једино ка томе да се избрише поменути став из ЗОСОВ-а, пошто предност има лекс специјалис, што је у овом случају Закон о уџбеницима.

Међутим, у најновијим изменама ЗОСОВ-а поменути члан није избрисан, већ је уз одредбу да „Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника“ додато „у складу са законом којим се уређују уџбеници“.

У образложењу законских измена стоји да се члан 120 ЗОСОВ-а мења „ради прецизирања надлежности савета родитеља у установи у поступку избора уџбеника, а што ће прецизније бити уређено посебним законом којим се уређују уџбеници“.

Из овога би се могло закључити да следе и измене Закона о уџбеницима, што је раније најављено, али не да би родитељи добили право да бирају школске књиге и издаваче, већ ради увођења јединствених уџбеника из три национална предмета.

Министарство, бар према ранијој изјави, стоји на становишту да избор уџбеника може вршити само стручњак који познаје план и програм наставе и учења и поседује одговарајућа методичка и дидактичка знања, што, по њиховом мишљењу, свакако није Савет родитеља.

Сматрају и да цена не може бити преовлађујући чинилац, а то би, тврде, био један од кључних параметара којим би се руководили родитељи.

Више на: Данас