Уговори на одређено важе до краја ванредног стања

Сви запосленим на одређено време у школама и на високошколским установама који су радили на одређено уговори се продужавају до окончања ванредног стања, речено је Данасу у Министарству просвете.


Нашој редакцији јавио се сарадник Технолошко-металуршког факултета у Београду који је, како каже, до сада држао вежбе студентима, а био је ангажован на одређено време, и страхује да ће због прекида наставе остати без плате.

У Министарству кажу да уговори на одређено време настављају да важе колико траје ванредно стање и да ће сви који су по том основу запослени зараде примати редовно. Министарство је о овоме обавестило ректоре свих универзитета у Србији.

У том допису се наводи и да све радње које се тичу расписивања конкурса за избор у звања на високошколским установама обустављају до окончања ванредног стања.

Из истог разлога обустављено је расписивање и спровођење конкурса у основним и средњим школама, започетим након добијања сагласности Комисије Владе Србије за нова запошљавања.

Запосленима који су у радном односу на одређено време, а којима истиче рок на који су примљени, школа ће продужити радни однос, осим у случају повратка запосленог кога замењује.

Добривоје Марјановић, из Уније синдиката просветних радника Србије, каже за Данас да се, према информацијама којима тај синдикат располаже, одлуке Министарства просвете поштују. Он каже да се запосленима који су мењали колеге на боловању прекида радни однос, уколико су људи које су замењивали закључили боловање. Исти принцип, како каже, важи и у реалним околностима, тако да нико неће бити оштећен. Он додаје да у пракси има различитих ситуација.

– Речено је да ће се боловања аутоматски продужавати без одласка на лекарску комисију. Али можете, рецимо, да имате случај да је неко био на боловању због повреде ноге, а сада због ванредног стања ради од куће и може да одлучи да прекине боловање, да не би примао 65 одсто зараде – појашњава Марјановић.

Извор: Данас