Upis u srednje škole i ove godine preko portala Moja srednja škola

Sve aktivnosti vezane za završetak osnovne škole i upis u srednju školu, i ove godine, obavljaće se bez podnošenja ijednog papira, putem portala Moja srednja škola, www.mojasrednjaskola.gov.rs.

Foto: Canva

Umesto sedam mesta koje su roditelji do sada morali da posete, od prošle godine, jednim pristupom na portalu Moja srednja škola mogu da steknu uvid u sve neophodne rezultate i sprovedu sve korake za elektronski upis deteta u srednju školu.

Na navedenom portalu roditelji i drugi zakonski zastupnici će moći elektronskim putem, u periodu od 4. do 7. aprila 2022. godine, prvo da prijave svoje dete za polaganje prijemnog ispita za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola. Prijemni ispiti za ove škole, u skladu sa konkursom koji raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biće realizovani u srednjim školama od 13. do 22. maja 2022. godine, a roditelji će uvid u rezultate moći takođe da pogledaju onlajn.

Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja, prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, biće održan od 27. do 29. juna 2022. godine. Roditelji će takođe imati uvid u preliminarne rezultate završnog ispita na portalu Moja srednja škola 1. jula 2022. godine. Na istom portalu podnosiće se i žalbe na rezultate završnog ispita.

I ove godine lista želja će moći da se podnese putem portala Moja srednja škola, uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna do  6. jula 2022. godine. Oni koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, listu želja mogu podneti u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula 2022. godine.

Na samom kraju, roditelji će 13. jula 2022. godine na portalu imati uvid u listu raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama.

Upis u srednje škole će moći da se obavi kompletno elektronskim putem, koristeći navedeni portal. Povezivanjem sa sistemom zdravstva prvi put je omogućen  i elektronski upis i za sve učenike koji upisuju profile za koje je potreban zdravstveni pregled, pod uslovom da su ga obavili do trenutka podnošenja elektronske prijave za upis.