Уз Едукине Мудрице – бесплатни контролни задаци за цело одељење

Добро осмишљене вежбанке, тестови, збирке задатака или контролни задаци непроцењив су савезник у учионици. Аутори Едукиних радних материјала су управо учитељи који иза себе имају богато искуство управо у раду у учионици. 

Ове године, Едука вам нуди и посебну повољност: уколико за своје одељење одаберете МУДРИЦУзбирку задатака из српског, математике или природе и друштва – уз њу добијате и бесплатне контролне задатке за цело одељење.

Наши контролни задаци нису доступни у слободној продаји, већ их иначе могу поручити искључиво наставници за своја одељења. 

Едукине ВЕЖБАНКЕ и КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

  • садрже скале за процену постигнућа, што омогућава вредновање и самовредновање
  • нуде квалитетан методички приступ настави кроз разноврсне задатке различитих нивоа сложености
  • у складу су са стандардима постигнућа ученика
  • помажу ученицима да кроз вежбање побољшају свој успех

Више о вежбанкама и контролним задацима погледајте на следећем линку:

https://www.eduka.rs/eduka-prodavnica/vanudzbenicka-izdanja