Važno je da nastavnici tokom nastave na daljinu beleže zapažanja o napredovanju učenika

To se odnosi na podatke o obrazovnom napretku u odnosu na ishode učenja, zapažanja o zalaganju učenika, kao i na preporuke za dalje učenje.  Zapažanja o napredovanju u učenju nastavnici mogu beležiti u pedagoškoj dokumentacii koju su sami struktuirali (pisanom i/ili elektronskom obliku), koristeći sistem za praćenje učeničkih postignuća kroz druge sisteme za podršku elektronskom učenju.

Potrebno je da nastavnici u školama koje pedagošku evidenciju vode elektronskim putem, korišćenjem esDnevnika, suštinska i ključna zapažanja o napredovanju u učenju beleže za svakog učenika. U delu koji se odnosi na evidentiranje ocena za odabranog učenika (kartica „Ocene“) izborom opcije „Dodaj aktivnost“, nastavnik dobija mogućnost da zabeleži zapažanja o aktivnostima i napredovanju u učenju.

Odeljenjske starešine imaju mogućnost da prilikom definisanja radne nedelje u sekciji „Napomena“ navedu da se nastava u tekućoj nastavnoj nedelji relizije na daljinu.

Školama je ranije poslat i dopis u vezi sa učenjem na daljinu, u kome je, između ostalog, istaknuta obaveza škola i data uputstva za praćenje napredovanja učenika tokom perioda u kome se učenje odvija na daljinu.

Izvor: Ministarstvo prosvete