Вежбе за подстицај развоја говора

Свако дете има свој темпо развоја и то када ће проговорити зависи од много фактора. Ипак, језичко-говорни развој детета у кућном окружењу можете подстицати на следећи начин:

– Смањите на минимум изложеност детета садржају на телевизији, мобилном телефону или таблету.

– Осигурајте мирну околину за игру с дететом (искључите телевизор и мобител, смањите радио).

– Будите атрактивни детету, уживите се у игру с њим уз појачано изражавање емоција (понашајте се попут глумаца у дечјим позоришним представама).

– Пратите дететов интерес у игри, следите га и укључујте без да намећете своја правила.

Коментаришите оно што дете ради потврдом те једном до две речи (нпр. да, пију или бум, ауто!).

– Саме речи настојте да понављате уз паузе (нпр. ауто /пауза /ауто вози /пауза/ ауто бум!).

– Изрази које упућујете детету морају бити једноставни како не би било забуне (дете их мора повезати тачно с оним што представљају). Нпр. ако дете гледа у кваку на вратима, а Ви мислите да гледа врата и именујете му „гледаш врата“, може се догодити да реч „врата“ повеже с појмом квака.

– Такође, имајте на уму да лагано продужавање изговора речи (као да певате) омогућава детету дуже време „хватања“ слушне слике речи (нпр. меееедоооо уместо кратко медо).

– Настојте што више да певате једноставне песмице наглашавајући ритам и риму покретима тела (лупкањем ногу, пљескањем руку, нагињањем главе и сл.).

– Листајте сликовнице примерене његовом узрасту и именујте сликовни садржај на које дете усмери поглед или покаже прстићем.

Диана Плантак, маг.логопед

Извор: Клинфо