Влада поднела скупштини два предлога закона о образовању

Влада Србије утврдила је данас Предлог закона о основама система образовања и васпитања и Предлог закона о високом образовању и послала парламенту на усвајање, а ови закони би, како је саопштено, требало да “поставе темељ квалитетнијем образовању”.
Предлог закона о основама система образовања и васпитања треба да представља кровни просветни закон, којим се даје већа аутономија установама у образовању, што подразумева педагошку аутономију у доношењу одлука о делу школског програма, организацији рада и календару, наводи се у саопштењу Владе.
Предлогом закона се уводе и новине у систему управљања и руковођења установама, директори ће бити бирани искључиво на основу компетенција, уз обавезну обуку и лиценцирање, имаће проширену одговорност, сигурнији радно-правни статус, а у пензију одлазити са 65 година.
Предлогом је предвиђено доношење Националног оквира образовања као основе за израду нових наставних планова и програма.
Kако се наводи, предлогом је проширена одговорност у области забрана у односу на насиље и дискриминацију, повећане су новчане казне за прописане прекршаје, а уводе се и нове васпитно и васпитно-дисциплинске мере, друштвено користан и хуманитарни рад.
Тим законом прописана је и одговорност родитеља, а предвиђена је и могућност оснивања општинских савета родитеља.
Извор: Бета