Влада упутила предлог синдикатима: Повећање коефицијената, почетна плата наставника да се изједначи са републичким просеком до 1. јануара 2025.

Влада Србије упутила је своју понуду руководствима четири репрезентативна синдиката образовања од чијег става зависи хоће ли у понедељак, 16. октобар почети штрајк у основним и средњим школама и домовима ученика, сазнаје Данас.

У предлогу понуђеног протокола који је упућен синдикалним руководствима на изјашњавање, а у који је Данас имао увид, Влада Србије се обавезује да повећа плате запосленима у просвети за 10 одсто од јануара 2024. године, као и да се повећа коефицијент за одељењско старешинство од јануарске плате са четири на седам одсто.

Влада је предложила и да се, такође од јануарске плате, увећа коефицијент по основу стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника, и то за педагошког саветника пет одсто од основне плате, за самосталног педагошког саветника седам одсто, за вишег педагошког саветника 10 одсто од основне плате, а за високог педагошког саветника 12 процената.

Влада је понудила и да се у консултацијама са репрезентативним синдикатима у 2024. години, повећају коефицијенти за занимања од коефицијента 9,32 (портир, чувар, курир, домар… II степен стручне спреме) до коефицијента 9,36 (административни, финансијско – књиговодствени радник… IV степен) и коефицијенте за домара и кувара (са V степеном стручности) 9,38.

У предлогу протокола пише и да ће репрезентативни синдикати и Влада наставити преговоре у току 2024. године, да би почетна плата наставника, односно запосленог са седмим степеном стручне спреме била изједначена са просечном платом у Републици Србији најкасније до 1. јануара 2025. године, изменом уредбе о коефицијентима или повећањем цене рада.

Цео текст: Данас