Вредновање резултата такмичења при упису у средње школе

Драге колеге и ученици,
Преносимо имејл који смо добили из Министарства просвете, науке и технолошког развоја који разрешава недоумицу око вредновања резултата са Књижевне олимпијаде за ученике основних школа при упису у средње школе:

У складу са чланом 8. Правилника о упису ученика у основну школу („Службени гласник РС”, бр. 38/17 и 51/17), бодују се резултати и са такмичења Књижевна олимпијада.
У складу са горенаведеним, доставићете нам податке у табели које смо Вам потраживали у мејлу од 05.06.2017. године.
С поштовањем,
Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Бодови при упису у средње школе се додељују према Правилнику о упису ученика у основну школу:
У складу са чланом 7. и 8. Правилника о упису ученика у основну школу („Службени
гласник РС”, бр. 38/17 и 51/17), резултати постигнути на такмичењима ученика основне
школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе
освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета наведених у
члану 8. овог правилника (српски језик, матерњи језик (бугарски, мађарски, румунски,
русински, словачки, хрватски, босански), математика, историја, географија,
биологија, физика и хемија), додељују следећи бодови:
1) међународно такмичење
– прво место – дванаест (12) бодова,
– друго место – десет (10) бодова,
– треће место – осам (8) бодова.
2) републичко такмичење
– прво место – шест (6) бодова,
– друго место – четири (4) бода,
– треће место – два (2) бода.
Прва три места, у смислу овог правилника, јесу места која одговарају првом, другом и
трећем најбољем постигнутом резултату на такмичењу објављеном на ранг листи

 
Извор:drustvosj.fil.bg.ac.rs