Задаци са две операције (II разред)

[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/zadaci-sa-dve-oper-sab-i-delj.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/zad-sa-dve-oper-delj-i-oduz.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/zad-sa-dve-oper-izl-lin-prav-i-kv.pdf“] [gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2015/08/zad-sa-dve-oper-mn-i-oduz.pdf“]

Погледајте и множење и дељење

Извор: draganauciteljica.wordpress.com