Zavirite u nove udžbenike Kreativnog centra za 4. razred

februar 4, 2021
Odobreni su udžbenici Kreativnog centra za četvrti razred

Svi udžbenički kompleti i udžbenici Kreativnog centra za četvrti razred osnovne škole usklađeni su s novim planom nastave i učenja za školsku 2021/2022. godinu i orijentisani su na ishode. Udžbenički kompleti za sve predmete biće pripremljeni i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja. Na sajtu www.kreativnicentar.rs nastavnici se mogu registrovati u delu Za nastavnike i preuzeti pripreme, planove i prezentacije koje prate udžbenike i uz koje se mogu pripremiti za čas.

Prelistajte NOV KATALOG UDŽBENIKA Kreativnog centra za treći i četvrti razred osnovne škole.

ČITANKA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Simeon Marinković, Slavica Marković

Sadržaj Čitanke 4 čine četiri tematske celine. Uz obavezni spisak dela za obradu, Čitanka 4 sadrži i dopunski izbor tekstova. Analiza tekstova izvedena je putem pitanja i zadataka različitih nivoa složenosti. U okviru obrade teksta izdvojeni su i sledeći strukturni elementi: uvodno podsticajno pitanje, razgovor o tekstu, domaći zadatak, važni pojmovi iz jezika i književnosti, rečnik nepoznatih reči, ključni pojmovi, lektira. Svaka celina završava se sistematizacijom književnih pojmova. Na kraju knjige data su kraća uputstva za vežbe u izražajnom čitanju i recitovanju, za vežbe u pismenom izražavanju, kao i indeks književnih pojmova i indeks autora književnih dela.

Prelistajte čitanku ovde

SRPSKI JEZIK. UDŽBENIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Simeon Marinković

Ovaj radni udžbenik osmišljen je tako da na zanimljiv način uvodi učenike u sadržaje iz gramatike i jezičke kulture. Nastavne jedinice iz oblasti gramatike sadrže interesantne primere iz svakodnevne komunikacije. Sadržaji u oblasti jezičke kulture potkrepljeni su primerima bliskim ovom uzrastu i vežbama za lakše savlađivanje ovih oblika izražavanja. Na kraju udžbenika data je sistematizacija gramatičkih i pravopisnih pravila, a za svaki zadatak – procena nivoa težine. U prilogu udžbenika nalazi se 11 kontrolnih listova.

Prelistajte udžbenik ovde

MATEMATIKA. UDŽBENIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Jasmina Milinković

U udžbeniku je izlaganje postupno i sistematično, kad god je to moguće, polazi se od primera koji su bliski dečjem iskustvu, objašnjenja su detaljna i prilagođena uzrastu. Raznolikošću zahteva i upućivanjem na različite načine rada i aktivnosti – crtanjem, bojenjem, lepljenjem, pravljenjem kolaža, radom u paru, na kompjuteru i sl. – kod učenika se razvija svest o praktičnosti matematičkih veština i gradi pozitivan stav prema matematici. Osim izrade zadataka, učenici se upućuju da istražuju na internetu, prave prezentacije i uče kroz matematičke igre. Svaka metodička celina završava se sistematizacijom obrađenog gradiva.

Prelistajte udžbenik ovde

MATEMATIKA. RADNA SVESKA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Jasmina Milinković

Radna sveska prati sadržaje obrađene u udžbeniku i u njoj se nalazi dovoljan broj zadataka i drugih aktivnosti koji omogućavaju uvežbavanje novog gradiva i rad kod kuće. Zadaci su raznovrsni po sadržaju, formi i stepenu težine. Mnogi zadaci oslonjeni su na realne situacije. Instrukcije za izradu zadataka precizne su i jasne, a posebno su označeni zadaci za čiju je izradu predviđen rad u svesci. Na kraju svake metodičke celine u radnoj svesci nalazi se test za samoproveru znanja.

Prelistajte radnu svesku ovde

PRIRODA I DRUŠTVO. UDŽBENIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Ivana Golub, Vesna Radovanović-Penevski, Aleksandra Blažić

Udžbenik je podeljen na četiri tematske celine: Čovek – prirodno i društveno biće, Materijali, Moja domovina Srbija i Prošlost Srbije.

Svako poglavlje započinje najavnom stranom na kojoj su istaknute ključne teme o kojima će biti reč. Obrada programom predviđenih sadržaja data je postupno i u skladu sa uzrastom učenika, kao i s njihovim predznanjem. Novo gradivo je povezano s primerima iz svakodnevnog života. Učenici se upućuju na druge izvore znanja, kao što su enciklopedije, internet, fotografije i sl. Na kraju svakog poglavlja nalazi se stranica koja predstavlja rezime prethodnih lekcija.

Prelistajte udžbenik ovde

PRIRODA I DRUŠTVO. RADNA SVESKA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Ivana Golub, Vesna Radovanović-Penevski, Aleksandra Blažić

Radna sveska obiluje istraživačkim zadacima i projektima. Takođe, učenici se usmeravaju i motivišu da koriste različite resurse za učenje, kao što su internet, slike, fotografije, ali se upućuju i na to da potraže pomoć od roditelja, nastavnika, rodbine, vršnjaka.

Prelistajte radnu svesku ovde

LIKOVNA KULTURA. UDŽBENIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Mirjana Živković

Udžbenik sadrži četiri tematske celine: Kompozicija, Sporazumevanje, Nasleđe i Scena. Obiluje zanimljivim aktivnostima i zadacima koji su inspirisani delima velikih iz imena istorije umetnosti (Pikaso, Maks Ernst, Mark Šagal i dr.), kao i uzorima u kulturnom nasleđu Srbije. Zadaci su predviđeni i za individualni i za grupni rad učenika.

Prelistajte udžbenik ovde

MUZIČKA KULTURA. UDŽBENIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Vladica Ilić

Na početku udžbenika na jasan i pregledan način objašnjeni su simboli koji označavaju različite aktivnosti u okviru lekcije (Zadatak, Zapamti, Ispričaj, Rešavamo, Sviramo, Slušamo, Pevamo, Igramo se, O kompozitoru, Rečnik). Muzičkim primerima, koji su i vizuelni i auditivni, učenici mogu lako da pristupe pomoću kompjutera, tablet-uređaja ili mobilnih telefona. Audio i video materijal čine poznata dela dečje, narodne i umetničke muzike u interpretaciji najznačajnijih orkestara i izvođača.

Prelistajte udžbenik ovde

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama