Завирите у нове уџбенике Креативног центра за 4. разред

4 фебруара, 2021
Одобрени су уџбеници Креативног центра за четврти разред

Сви уџбенички комплети и уџбеници Креативног центра за четврти разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2021/2022. годину и оријентисани су на исходе. Уџбенички комплети за све предмете биће припремљени и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања. На сајту www.kreativnicentar.rs наставници се могу регистровати у делу За наставнике и преузети припреме, планове и презентације које прате уџбенике и уз које се могу припремити за час.

Прелистајте НОВ КАТАЛОГ УЏБЕНИКА Креативног центра за трећи и четврти разред основне школе.

ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Садржај Читанке 4 чине четири тематске целине. Уз обавезни списак дела за обраду, Читанка 4 садржи и допунски избор текстова. Анализа текстова изведена је путем питања и задатака различитих нивоа сложености. У оквиру обраде текста издвојени су и следећи структурни елементи: уводно подстицајно питање, разговор о тексту, домаћи задатак, важни појмови из језика и књижевности, речник непознатих речи, кључни појмови, лектира. Свака целина завршава се систематизацијом књижевних појмова. На крају књиге дата су краћа упутства за вежбе у изражајном читању и рецитовању, за вежбе у писменом изражавању, као и индекс књижевних појмова и индекс аутора књижевних дела.

Прелистајте читанку овде

СРПСКИ ЈЕЗИК. УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Симеон Маринковић

Овај радни уџбеник осмишљен је тако да на занимљив начин уводи ученике у садржаје из граматике и језичке културе. Наставне јединице из области граматике садрже интересантне примере из свакодневне комуникације. Садржаји у области језичке културе поткрепљени су примерима блиским овом узрасту и вежбама за лакше савлађивање ових облика изражавања. На крају уџбеника дата је систематизација граматичких и правописних правила, а за сваки задатак – процена нивоа тежине. У прилогу уџбеника налази се 11 контролних листова.

Прелистајте уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Јасмина Милинковић

У уџбенику је излагање поступно и систематично, кад год је то могуће, полази се од примера који су блиски дечјем искуству, објашњења су детаљна и прилагођена узрасту. Разноликошћу захтева и упућивањем на различите начине рада и активности – цртањем, бојењем, лепљењем, прављењем колажа, радом у пару, на компјутеру и сл. – код ученика се развија свест о практичности математичких вештина и гради позитиван став према математици. Осим израде задатака, ученици се упућују да истражују на интернету, праве презентације и уче кроз математичке игре. Свака методичка целина завршава се систематизацијом обрађеног градива.

Прелистајте уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. РАДНА СВЕСКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Јасмина Милинковић

Радна свеска прати садржаје обрађене у уџбенику и у њој се налази довољан број задатака и других активности који омогућавају увежбавање новог градива и рад код куће. Задаци су разноврсни по садржају, форми и степену тежине. Многи задаци ослоњени су на реалне ситуације. Инструкције за израду задатака прецизне су и јасне, а посебно су означени задаци за чију је израду предвиђен рад у свесци. На крају сваке методичке целине у радној свесци налази се тест за самопроверу знања.

Прелистајте радну свеску овде

ПРИРОДА И ДРУШТВО. УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Ивана Голуб, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

Уџбеник је подељен на четири тематске целине: Човек – природно и друштвено биће, Материјали, Моја домовина Србија и Прошлост Србије.

Свако поглавље започиње најавном страном на којој су истакнуте кључне теме о којима ће бити реч. Обрада програмом предвиђених садржаја дата је поступно и у складу са узрастом ученика, као и с њиховим предзнањем. Ново градиво је повезано с примерима из свакодневног живота. Ученици се упућују на друге изворе знања, као што су енциклопедије, интернет, фотографије и сл. На крају сваког поглавља налази се страница која представља резиме претходних лекција.

Прелистајте уџбеник овде

ПРИРОДА И ДРУШТВО. РАДНА СВЕСКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Ивана Голуб, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

Радна свеска обилује истраживачким задацима и пројектима. Такође, ученици се усмеравају и мотивишу да користе различите ресурсе за учење, као што су интернет, слике, фотографије, али се упућују и на то да потраже помоћ од родитеља, наставника, родбине, вршњака.

Прелистајте радну свеску овде

ЛИКОВНА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Мирјана Живковић

Уџбеник садржи четири тематске целине: Композиција, Споразумевање, Наслеђе и Сцена. Обилује занимљивим активностима и задацима који су инспирисани делима великих из имена историје уметности (Пикасо, Макс Ернст, Марк Шагал и др.), као и узорима у културном наслеђу Србије. Задаци су предвиђени и за индивидуални и за групни рад ученика.

Прелистајте уџбеник овде

МУЗИЧКА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Владица Илић

На почетку уџбеника на јасан и прегледан начин објашњени су симболи који означавају различите активности у оквиру лекције (Задатак, Запамти, Испричај, Решавамо, Свирамо, Слушамо, Певамо, Играмо се, О композитору, Речник). Музичким примерима, који су и визуелни и аудитивни, ученици могу лако да приступе помоћу компјутера, таблет-уређаја или мобилних телефона. Аудио и видео материјал чине позната дела дечје, народне и уметничке музике у интерпретацији најзначајнијих оркестара и извођача.

Прелистајте уџбеник овде

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама