Završen drugi sastanak Radne grupe za prevenciju nasilja, ovo su predlozi

Radna grupa za prevenciju nasilja održala je danas drugi sastanak, kojim je predsedavao ministar prosvete Branko Ružić.

„Važno je da još jednom naglasim da svi želimo da unapredimo procedure i njihovu primenu u cilju zaštite učenika i zaposlenih u obrazovanju. Na današnjem sastanku, razmatraćemo vaše predloge i drago mi je da su preventivne i korektivne aktivnosti istaknute kao značajne mere“ rekao je ministar Ružić i naveo da je rok do 19. decembra da se usaglase sve predložene mere.

Ministar je posebno istakao značaj intersektorske saradnje, kao i potrebu za unapređivanjem načina uspostavljanja i ostvarivanja međusobne saradnje ustanova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, socijalne i dečje zaštite, zdravstva, policije i drugih organa, službi i organizacija. U skladu s tim, ministar Ružić zahvalio je ministarki za brigu o porodici i demografiju Dariji Kisić, koja je uzela učešće u Radnoj grupi i naglasila da smatra da je nasilje društveni problem u čijem rešavanju je važno da svi učestvuju i daju doprinos.

“Porodice su primarna kuća koja vaspitava dete i uči ga osnovnim vrednostima. Na školi, društvu je da u tome pomogne“, rekla je ona.

Najveći broj predloga izmena predložen od članova Radne grupe, prema rečima ministra Ružića, odnosi se na povećanje broja stručnih saradnika u školama, utvrđivanje odgovornosti roditelja i uvećanje novčane kazne, kao i na to da brojčana ocena iz vladanja ulazi u prosek, kao i da negativna ocena iz vladanja utiče na ponavljanje razreda (ulazi u tri nedovoljne ocene).

Postoje i značajni predlozi za skraćivanje roka za vaspitno-disciplinski postupak za učenike, kao i suspenzija učenika srednje škole dok traje vaspitno disciplinski postupak, pitanje pojačanog vaspitnog rada, obaveznost stručnog usavršavanja zaposlenih u školama iz oblasti prevencije i sprečavanje nasilja.

Pored ovih predloga, Unija sindikata prosvetnih radnika tražila je i da se ukine obaveza ustanove da se konsultuje sa roditeljem prilikom određivanja aktivnosti društveno–korisnog rada za đake koji naprave neki prestup, već će određivanje iste biti samo informativnog karaktera za roditelje. 

Iz Unije takođe poručuju da je njihov predlog i dalje da se prosvetnim radnicima dodeli status službenog lica.