Значај упoтребе геста и невербалне комуникације

 
Развој комуникативних вештина почиње још у првој години живота. Пре него што дете почне да говори оно већ увелико комуницира. Од степена развоја социјалне комуникације и њеног нивоа сложености зависи време проговарања, ниво успешности у формирању социјалних односа и превазилажењу конфликтних и фрустрирајућих ситуација као и успешност у савладавању школских вештина.

Kомуникација се развија најпре кроз интеракцију са родитељима, затим се шири на остале чланове породице а касније се социјални кругови све више шире и усложњавају. Ово се одвија спонтано кроз свакодневне активности али има велику важност јер утиче на развој деце (развој говора, емоционални развој и социјалне вештине). Помозите вашем детету да овлада обрасцима добре комуникације зато што му они помажу да успостави контакте, развије говор и језик, задовољи потребу за стицањем знања и буде успешно у школовању.
Период од 9 до 16 месеци је време интензивног развоја геста и невербалне комуникације. Искористите овај период да будете адекватна пдршка вашем детету.
Kористите контакт погледом и фацијалну експресију да поделите и изразите емоције.
Kористите контакт погледом и гест да привучете пажњу детета и поделите идеје.
У комуникацији интензивно користите гест, варирајте интонацију, користите једноставне и кратке вербалне исказе.
Играјте се на различите начине чак и са истим играчкама и мењајте свакодневне активности.
Уколико касни развој невербалне комуникације и оскудна је употреба геста то могу бити први знаци који указују на успорен говорно-језички развој, проблеме у понашању, испаде у социјалном функционисању или успорен развој уопште. Важно је имати на уму да ако се адекватно одреагује на успорен развој невербалне комуникације могу да се предупреде горе поменути проблеми.
 
Извор: logopediavramovic.com