ZUOV: Digitalni svet u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole – onlajn obuka za nastavnike razredne nastave

Učiteljski fakultet, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvija i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, organizuje onlajn obuku za nastavnike razredne nastave koji ove školske godine ostvaruju nastavu iz predmeta Digitalni svet u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu osnovne škole.

Obuka je akreditovana rešenjem ministra kao obuka od javnog interesa i nudi predloge nastavnih aktivnosti i korisne obrazovne resurse koji se mogu koristiti u nastavi, a odvija se na platformi za učenje na daljinu ZUOVEdu.

Obuka traje 16 sati (dve nedelje).

Kako bi nastavnici razredne nastave mogli da prisustvuju ovoj obuci, potrebno je da popune i pošalju prijavu sa svojim ličnim podacima. Pozivi ka školama su poslati. Ukoliko iz bilo kog razloga, mejl sa uputstvom nije stigao na elektronsku adresu vaše škole, ili je završio u neželjenoj pošti, direktor škole ili lice koje je ovlastio direktor škole treba da se obrati na tehnickapodrska.zuov@gmail.com za dobijanje uputstava i potrebnih parametara.

Nakon završetka obuke, svi obrazovni materijali i resursi obuke će i dalje biti dostupni kao vid podrške nastavnicima razredne nastave koji su uspešno završili obuku.

Spisak škola uključenih u obuku (sa terminom početka obuke i parametrima za registraciju) možete pogledati preko linka ispod:

Spisak škola sa terminima početka obuke