Пројектна настава, припрема за час – Новогодишњи обичаји 2

Наша колегиница Бојана Пешић из ОШ „Чегар” у Нишу послала нам је своју припрему за пројектну наставу на тему новогодишњих обичаја. Можда је сада касно, али вам свакако може послужити

Прочитајте више

Радови наших колега: један час ликовног 0

Колегиница Бојана Пешић из ОШ „Чегар” у Нишу послала нам је одличан пример за час ликовног у четвртом разреду основне школе. Наш рад нас подсећа на лавиринт. На мноштво путева

Прочитајте више

Акциони план развијања општих међупредметних компетенција (oбразац) 1

Костур за Акциони план развијања општих међупредметних компетенција. План рада Тима је шаблонски.. могу се поделити задужења Dragana Been 

Прочитајте више

Нове наставне припреме Креативног центра за први разред 2

У складу с новим програмом за 1. разред Креативни центар је припремио детаљно разрађене припреме за све предмете са уграђеним образовним стандардима и исходима, као и годишње и месечне оперативне

Прочитајте више

Кретање ваздуха – презентација 1

Кретање ваздуха – презентација    

Прочитајте више

СОН – Чиме путујемо 0

СОН – Чиме путујемо Материјал намењен ученицима првог разреда основне школе Аутор Gordana Laza Belosevic  

Прочитајте више

Задаци за припрему ученика за математичка такмичења 0

Задаци за припрему ученика за математичка такмичења

Прочитајте више

Радови наших колега: Oгледни час – Вода као растварач 0

Oгледни час – Вода као растварач Kомплетна припрема за Огледни час Припрему је припремила колегиница Сузана Миљковић Аутор Suzana Miljković 

Прочитајте више

Својства и значај неживе природе на живи свет 0

Својства и значај неживе природе на живи свет

Прочитајте више

Градивне именице – приказ угледног часа 0

Градивне именице – приказ угледног часа Материјал је намењен ученицима трећег и четвртог разреда Погледајте и “Сликарка зима” -тематски дан https://velikadecazamaleljude.wordpress.com

Прочитајте више

“Сликарка зима” -тематски дан 0

“Сликарка зима” -тематски дан Презентација је намењена ученицима четвртог разреда основне школе Извор: velikadecazamaleljude.wordpress.com

Прочитајте више

Припрема – Час за углед 0

  Припрема – Час за углед – Љиљана Павловић Извор: uciteljicaljilja.wordpress.com

Прочитајте више

Нови Едукини електронски додаци олакшаће рад наставницима 0

Процес дигитализације је незаустављив. Желели ми то или не, она се увлачи у сваки сегмент наших живота, па самим тим и у један од најважнијих, а то је образовање. И

Прочитајте више

Жива и нежива природа 0

Жива и нежива природа Dragica Šubašić Todorčević  

Прочитајте више