20 препорука Батута за ШКОЛЕ – које мере треба поштовати кад се ђаци врате у клупе

Уз већ објављене мере које се тичу понашања на дечјим игралиштима и парковима, Институт за јавно здравље Батут издао је и сет мера које се односе на понашање у школама. С обзиром на то да су школе 16. марта затвориле своја врата, a да се од тада она нису отварала осим за матуранте и оне који желе да поправе оцене, ове препоруке се вероватно односе на повратак ђака у клупе који ће се, по свему судећи, догодити на јесен.

Foto: Canva
Препоруке за школе

1. Децу до школе доводе родитељи којима се не препоручује улазак у школу. Децу од родитеља преузима учитељ.

2. Боравак деце организовати према узрасним групама, тако да је дозвољен истовремен боравак мање од 10 деце у истом простору, при чему између окупљених лица мора да постоји растојање од најмање 1,5 метар, односно тако да буде једно лице на свака 4 m2.

3. Не мешати децу и учитеље из различитих узрасних група у истом простору. Боравак деце организовати тако да се међусобни контакт различитих узрасних група максимално избегне (направити распореде за тоалет, игру, боравак на отвореном и сл.).

4. Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.

5. Пре почетка рада школе, а и свакодневно спроводити чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија најмање пола сата након чишћења. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце.

6. На улазу у објекат поставити дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством на бази хлора, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

7. Ученици и особље школе, а посебно учитељи и особље које ради на припреми и дистрибуцији хране морају да носе маске, и да редовно спроводе мере личне хигијене.

8. Просторије редовно проветравати уз омогућавање континуираног протока ваздуха. Не користити вештачку вентилацију.

9. Отпад одлагати у кесе смештене у канти са педалом за ножно отварање, на местима која су обележена за хигијенско одлагање отпада у школи. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите.

10. Неопходно је спроводити едукацију запослених, родитеља и деце о значају и начину примене општих мера превенције.

11. Обавезан је надзор учитеља током прања руку деце сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди.

12. За смештај деце одабрати школу која у свом саставу има кухињу и трпезарију за организовање исхране деце за коју је планиран дневни боравак у школи.

13. Уколико то није могуће, одабрати школу која има обезбеђено достављање хране (кетеринг) из централне кухиње најближе предшколске или друге установе која испуњава све стандарде припреме и доставе хране по уобичајеним принципима добре хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за све болести преносиве храном.

14. Оброке служити у учионицама или трпезарији (уколико постоји). Деца за столовима треба да седе на удаљености од најмање 1,5 метар, односно тако да буде једно дете на свака 4 m2 у сваком правцу. Пре јела потребно је обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна, а деца морају опрати руке пре јела.

15. Не дозволити деци да међусобно деле храну и прибор за исхрану.

16. Током боравка деце у школи потребно је да учитељ групе свакодневно, бар два пута дневно, проверава да ли код детета постоје знаци респираторне инфекције и да мери температуру.

17. При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције дете сместити у празну учионицу одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О детету, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

18. Потребно је да сви запослени бар два пута дневно мере температуру и проверавају да ли имају неки од симптома COVID-19. У случају појаве симптома који указују на COVID-19 запослени треба да се јави надређеном и не долази на посао, те да се јави свом изабраном лекару у дому здравља.

19. У ситуацији појаве сумње на оболевање од COVID-19 код запосленог, директор те установе је у обавези да о томе обавести епидемиолога надлежног института/завода за јавно здравље ради даљег поступања.

20. Потребно је да сви запослени у школи смање учесталост својих социјалних контаката у свакодневним активностима на минимум.

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промене епидемиолошке ситуације.