6 вежби за лакше савладавање писања

Неправилно држање оловке, непрецизност, мешање слова, превелики размаци између речи, само су неки од проблема при писању са којима се сусреће велики број деце. Ево савета како да им помогнете…

Foto: Canva

Писање није лака ствар и пре него што дете крене у школу, треба да постоји извесна „подлога“ да би оно могло да га савлада. Некој деци је потребно више вежбе, те је зато пожељно да, уколико приметите да дете теже савладава писање, потражите савет логопеда, психолога или реедукатора психомоторике.

Проблеми се често огледају у неправилном држању оловке, недовољно прецизним потезима оловком, тешкоћа у присећању начина на који се слова пишу, мешању слова ћирилице и латинице, тешкоћама у праћењу линије по којој се пише, разликама у величини слова, превеликим размацима између речи или размацима између слова унутар речи и сличном.
Ми вам предлажемо пар вежби које могу бити корисне за неке од ових тешкоћа.

1. Графомоторне вежбе
Можете наћи велики број вежби на интернету са примерима линија које дете може да спаја, примера са прецртавањем облика, допунама облика или слова, цртањем друге половине дате фигуре и слично. Да би детету активност дуже држала пажњу, искористите занимљиве облике (да на пример, спајањем линија дете може да добије лик животиње коју воли или лик цртаног јунака). Овакве вежбе одличне су за узраст од четири до седам година, јер спремају дете за писање слова. Од тога колико дете правилно држи оловку, остварује уједначен притисак на папир, прати задату линију, имитира фигуру која јој је нацртана, зависи и како ће касније моћи да исцрта слово.

2. Вежбе индигом
Индиго није само канцеларијски материјал који одрасли воле да користе. Овај материјал одушевљава децу! Ви га можете искористити за увежбавање прецизности покрета оловком.
Нађите неке занимљиве линије, облике, фигуре, или ликове из њихових омиљених цртаћа. Дете има задатак да прати задате линије, на тај начин их прецртавајући индигом. Можете пратити побољшање у спретности, и промену притиска оловке на папир.

3. Супротност слову
Ова активност корисна је за децу која мешају велика и мала слова или латиницу и ћирилицу. Напишите измешано велика и мала слова, а онда питајте дете да свуда где стоји мало слово, напишу велико и обрнуто. Исто можете урадити са ћирилицом и латиницом. Када дете овлада овим задацима, можете задатак закомпликовати, тако што на пример, свуда где је мало слово латинице, дете треба да напише велико ћирилично слово.

4. Пронађи слова
Оваква вежба је корисна и за читање и за писање, а уједно представља и вежбу за пажњу. Замислите пар редова са низовима попут:  Такав низ можете направити и са словима ћирилице или мешано, словима оба писма. Задатак претраге може да укључује заокруживање или прецртавање само малих слова М, великих Г или слично.

Можете укључити и више налога, да се прецртава слово к а заокружује слово н. Импровизујте. Тако можете добити неограничен број вежби

5. Разлике и сличности између слова
Ова вежба је корисна за ону децу која при писању (а вероватно и при читању) мешају слова. Задатак је, на пример, да дете подвуче црвеном оловком оне делове слова попут Ч и Ћ (Р и П, Р и Б, К и Р, Д и Б) која су им заједничка, а плавом оно по чему се разликују (уз то и да и сличност и разлику вербализују). Вежбу можете радити са словима оба писма. На овај начин, дете учи да обрати пажњу на специфичне карактеристике слова и на тај начин је свесније њихове разлике.

6. Које је слово „прогутано“?
Издвојите различите речи од којих свака има по једну или две грешке, односно једно или два „прогутана“ слова. Ова вежба је корисна за пажљиво читање, јер захтева да се обрати посебна пажња на изостављена слова (уместо да се чита напамет). Потом, нека дете напише реч онако како би правилно требало да буде написана.

Др Наташа Д. Чабаркапа, логопед

Извор: yumama.com/porodica